Skip to content

Valmistumisen jälkeen askel työelämään koulutusohjelman kautta

Paula Järvilehto teki siirtymää työelämään valmistuttuaan filosofian maisteriksi pääaineenaan venäjän kieli ja kulttuuri. Avoimista työpaikoista käytiin suurta kilpailua, joten uusi ura-askel löytyikin rekrytoivan koulutusohjelman kautta.

Tavoitteena ensimmäinen ura-askel

Järvilehto aloitti valmistumisen kynnyksellä työnhaun. Aikaisempaa työkokemusta hänellä oli esimerkiksi projektikoordinaattorina toimimisesta ja sitä aikaisemmin erilaisista asiakaspalvelutehtävistä. Opintojen aikana Järvilehto keskittyi paljon opiskeluun ja laajaa työtaustaa ei ollut vielä ehtinyt kertymään.

”Minua alkoi kiinnostaa aikaisemman työni pohjalta koordinaattorityö, jossa pääsee hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia. Kielitutkinto on pitkälti myös viestinnän tutkinto ja se on koordinaattorin tehtävässä erittäin tärkeä taito.”

Järvilehdolla oli ajatus seuraavasta ura-askeleesta, mutta työnhaku oli haastavaa ja kilpailtua. Hän näki ilmoituksen Talentgaten rekrytoivasta koulutusohjelmasta ja päätyi lukemaan ohjelmasta lisää. Koulutusohjelmassa oli avoinna Järvilehtoa kiinnostavia koordinaattorin rooleja ja hän päätti hakea ohjelmaan.

”Sain puhelun Talentgaten Ville Nurmiselta, ja hän kysyi, kiinnostaisiko minua koulutuskoordinaattorin tehtävä. Olin innoissani, kun sain puhelun, sillä tehtävä ja yritys kuulostivat ideaalilta tilanteeseeni.”

Seuraavana oli tiedossa yrityksen haastattelu, jonka jälkeen Järvilehto sai nopeasti kuulla tulleensa valituksi Arter Oy:n tehtävään ja ohjelma alkoi.

uusi rooli auttoi selkeyttämään ura-ajatuksia

Järvilehdon keskeisenä tavoitteena oli ottaa haltuun koulutuskoordinaattorin tehtävä sekä perehtyä yrityksen toimialaan laajemmin. Uudessa työssä aloittamista helpotti yrityksen erinomainen perehdytysprosessi, jonka avulla hän pääsi nopeasti kiinni työyhteisöön ja rooliinsa. Oman roolin lisäksi Järvilehto pääsi näkemään muiden tehtävien arkea, jolloin myös omat ura-ajatukset selkenivät.

”Pääsin tehtävässäni tutustumaan myös muihin rooleihin ja opin minkälaisissa tehtävissä olen hyvä sekä minkälaisissa työtehtävissä viihdyn.”

Koulutusohjelmaan sisältyi yritystyöskentelyn lisäksi monipuolinen 20 päivän kokonaisuus asiantuntijakoulutusta. Järvilehto osallistui jakson aikana esimerkiksi projektinhallinnan koulutuksiin, joista on koordinaattoritehtävissä paljon etua. Koulutuksien sisällöistä oli suoraa hyötyä myös työtehtävissä.

”Pidin erityisesti projektinhallinnan ja etäfasilitoinnin koulutuksista. Pääsin viemään uusia oppeja myös työpaikalle.”

koulutusohjelmasta työpaikka

Ohjelman päätyttyä Järvilehto jatkaa Arter Oy:llä uudessa roolissa ja on valmis syventämään osaamistaan sekä oppimaan lisää toimialasta.

”Olen todella iloinen, että olen saanut tämän mahdollisuuden. Työurani alkuvaiheessa olen tehnyt paljon asiakaspalvelutehtäviä ja nyt tämän kokemuksen myötä siirtymä on ollut asiakkuuksien rakentamiseen.”

Koulutusohjelma oli Järvilehdolle hyödyllinen juuri vastavalmistuneena työelämään siirtymisen näkökulmasta. Ohjelman avulla hän löysi kiinnostavan urapolun hänelle aikaisemmin tuntemattomalta toimialalta. Järvilehto suositteleekin koulutusohjelmaa erityisesti vastavalmistuneille, sillä ohjelman avulla on mahdollisuus päästä testaamaan myös täysin uudenlaista roolia ja toimialaa.

Tutustu tällä hetkellä haussa oleviin koulutusohjelmiimme lisää täältä!