Skip to content

Muutos- ja Outplacement-palvelut

Irtisanominen voi olla työntekijälle kova paikka, ja työnantajan tarjoama tuki on silloin tarpeen. Autamme irtisanottua tai uudelle uralle lähtevää muutostilanteen läpikäymisessä ja uuden työelämän rakentamisessa. Outplacement-palvelumme tavoitteena on tarjota irtisanotulle henkilölle tukea nopeaan uudelleentyöllistymiseen valmennuksen ja/tai substanssikoulutuksen avulla.

Tukea, toimintaa ja osaamisen kehittämistä työsuhteen päättyessä

Yrityksen kannattaa huolehtia työntekijöistään myös irtisanomistilanteessa. Talentgaten outplacement-palvelu on tähän tarkoitukseen suunniteltu palvelu, joka tukee henkilökohtaisesti ja monipuolisesti uudelle uralle lähtevää työntekijää.

Yksilölle irtisanominen voi olla hämmentävä, jopa ahdistava tilanne. Päästäkseen eteenpäin henkilö tarvitsee usein paitsi henkistä tukea, myös konkreettista valmennusta siinä, miten uutta työtä tai suuntaa elämälle voisi etsiä. Valmennus tarjoaa henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen lisäksi konkreettista toimintaa ja mahdollisuuden verkostoitumiseen. Valmennuksen aloittaminen on joustavaa ja helppoa ja se tehdään yksilöllisen aikataulun mukaan.

Outplacement-valmennuksemme tukee yksilöä monella tasolla:

  • työnhakua aktivoiva ammattitaitoinen uravalmennus
  • Talentgaten laajan yritysverkoston hyödyntäminen työnhaussa
  • kouluttautumista ja työnhakua yhdistävät palvelut.

Olemme toteuttaneet yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia outplacement-valmennuksia sadoille henkilöille vuodesta 2006 lähtien.

Outplacement-kokonaisuus on aina tarpeeseen ja tilanteeseen räätälöity, mutta ratkaisu voi rakentua esimerkiksi seuraavista osioista:

  • Yksilöllinen outplacement-valmennus. Tavoitteena on antaa valmennettavalle työkalut uuden tilanteen hallintaan, urasuunnitteluun sekä itsenäiseen ja tehokkaaseen työnhakuun valmentajan tukemana.
  • Työnhaku- ja uravalmennus ryhmälle. Useamman henkilön ryhmälle räätälöidyn valmennuksen vahvuus on sen tarjoama vertaistuki.
  • Työntekijöiden tukeminen yt-prosessin aikana. Toteutamme muutosprosessia läpikäyville organisaatioille työpajoja, joissa työntekijöillä on mahdollisuus keskustella muutoksesta ja käsitellä sitä.
  • Esimiesten roolin ja toiminnan tukeminen muutostilanteessa. Tarjoamme muutosprosessiin valmistautuville yrityksille työpajoja, joissa käydään läpi muutosta organisaation ja esimiesten näkökulmasta.

MuutosKoulutus irtisanomistilanteessa

Talentgaten ja Uudenmaan ELY-keskuksen MuutosKoulutus -konsepti on suunnattu tilanteisiin, joissa yritys joutuu irtisanomaan useamman henkilön ja haluaa ammatillisen koulutuksen avulla edesauttaa heidän uudelleensijoittumistaan työmarkkinoilla.

Valmennusteemoja ovat mm. projektinhallinta, digitaalinen markkinointi, yleiset liiketoimintataidot ja -osaaminen, juridiikka, osto- ja hankintatoimi. Lisäksi mukana voi olla ura- ja työnhakuvalmennuksen teemoja ja kartoittavia osioita.

Valmennuksen käynnistäminen edellyttää ELY-keskuksen rahoitusta ja noin 10 henkilön ryhmää.


Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää koulutusohjelmistamme? Tarvitseeko yrityksesi uusia työntekijöitä? Haluatko keskustella outplacement-palveluista?Ole rohkeasti yhteydessä, vastaamme mahdollisimman pian!