Päivitä hakemuksesi

Päivitä nykyisen henkilöstösi osaaminen

Maailma muuttuu. Uudet työskentelytavat ja teknologiat haastavat jatkuvasti oppimaan uutta. Osalle muutosten vauhti voi olla liian kova kyydissä pysymiseen: joidenkin työntekijöiden osaaminen ei enää täysin vastaa työn vaatimuksia. Silloin TäsmäKoulutus voi olla hyvä vaihtoehto lomautuksille tai irtisanomisille. 

Koulutuksen avulla henkilöstönne vahva nykyosaaminen ja kokemus yhdistyy tuoreeseen, työelämän uusiin vaatimuksiin vastaavaan tietotaitoon. Tuloksena on työntekijöitä, jotka tuntevat oman yrityksenne toimintamallit, mutta hallitsevat myös uudet, huomisen menestykseen vaadittavat taidot.

talentgate-tasmakoulutus-nostokuva

Monipuoliset koulutusteemat

Koulutussisältöjä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan joko yritys- tai kohderyhmäkohtaisesti. Talentgaten vahvuusalueita ovat erilaiset kaupalliset koulutukset myynnistä ja markkinoinnista taloushallintoon, projektinhallintaan ja asiakaspalveluun. 

Koulutuksen vähimmäiskesto on 10 arkipäivää. TäsmäKoulutuksen rahoitus muodostuu sekä työnantajan että TE-hallinnon maksuosuuksista. Työnantajan osuus kokonaishinnasta on 30–50 % yrityksen koon, liikevaihdon tai taseen mukaan. 

Tavoitteena on, että TäsmäKoulutuksen läpikäynyt henkilö jatkaa yrityksen palveluksessa ja pystyy hyödyntämään tehtävissään uutta osaamistaan, mikä hyödyttää sekä yritystä että yksilöä.

Lisätietoa TäsmäKoulutuksesta löytyy TE-palveluiden sivuilta.

Ota yhteyttä

Kysy lisää TäsmäKoulutuksesta