Skip to content

Töitä tehtävänä, mutta rekrytointi ei juuri nyt onnistu? Näin löydät ja koulutat uuden osaajan

Oikean henkilön etsimiseen ja löytymiseen ei ole usein aikaa tai osaajan suora palkkaaminen ei vielä tällä hetkellä ole mahdollista, mutta samalla osaaja pitäisi saada nopeasti töihin tukemaan yrityksen kasvua ja tuomaan joustoa tiimiin ja erilaisiin tilanteisiin. Oikeanlaisen osaamisen löytäminen ja rekrytoiminen ei ole aina monista muistakaan syistä mutkatonta.

Rekrytoinnin haasteista huolimatta näissä tilanteissa töitä olisi tehtävänä ja työlle tarvitaan tekijää. Sen sijaan, että työlle etsittäisiin valmista ja täysin toivotunlaisen osaamistaustan tekijää, osaajan löytämisessä kannattaa keskittyä oikeanlaisen henkilön löytämiseen, osaajan motivaatioon sekä oppimiskykyyn ja –haluun.

Tuoretta osaamista motivoituneista työntekijöistä


Yksi vaihtoehto osaajan löytämiseen on rekrytoiva koulutusohjelma. Koulutusohjelman avulla on mahdollista löytää ja kouluttaa yritykseen oikeanlainen osaaja, esimerkiksi tilanteissa, joissa tietynlaista osaamista on vaikea löytää tai osaamistarve ja –tarjonta eivät kohtaa. Rekrytoiva koulutusohjelma mahdollistaa myös uusien osaajien perehdyttämisen tehtäviin kiireettömästi ja kustannustehokkaasti, ja se tuo joustoa kasvun tuomien tulevien tarpeiden ennakointiin.

Rekrytoiva koulutusohjelma on rekrytointiin tähtäävä työvoimakoulutus, joka järjestetään yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Asiantuntijakoulutusta ja työssäoppimisista käytännön tehtävissä yhdistävä rekrytoiva koulutusohjelma mahdollistaa keskittymisen oikeanlaisten ja motivoituneiden henkilöiden löytämiseen. Samalla se mahdollistaa näiden henkilöiden kasvattamisen rooliin ja palkkaamisen koulutusohjelman päätteeksi.

Näin löydät ja koulutat uuden osaajan tiimiisi

Kokonaisuudessaan rekrytoivan koulutusohjelman kautta on mahdollista löytää uusi, yritykseen sopiva henkilö hyvinkin nopealla aikataululla ja sujuvasti. Samalla tavoitteena on työnhakijan osaamisen kehittäminen vastaamaan yrityksen osaamistarpeita ja työllistyminen uusiin tehtäviin.

Onnistunut rekrytointi alkaa aina osaamistarpeen kartoittamisesta. Ensin selvitetään, millaiselle tekijälle yrityksessä on tarvetta eli millaista osaamista arvostat ja tarvitset, millaiseen rooliin etsit osaajaa ja minkälainen henkilö sopisi tiimiisi parhaiten. (Tämän jälkeen yritys voi hypätä suoraan seuraavaan vaiheeseen eli haastatteluihin.)

Seuraavaksi yritykselle esitellään sopivimmat ehdokkaat, jotka ovat motivoituneita alasta ja tehtävästä, ja yritys voi aina päättää, miten edetään ja kenen kanssa.

Kun parhaat ehdokkaat on esitelty, yritys päättää kuinka monta esitellyistä henkilöistä halutaan haastatella, jotta yritys pääsee valitsemaan hakijoiden joukosta varmasti sopivimman ehdokkaan. Kun yritys on haastatellut osaajat ja löytänyt oikeanlaisen henkilön, solmitaan koulutussopimus.

Kun rekrytoiva koulutusohjelma alkaa, valittu osaaja aloittaa työt yrityksessä.

Koulutusohjelman aikana valittu osaaja pääsee kehittämään osaamistaan osaamisaluetta tukevassa koulutuskokonaisuudessa ja viemään opitut asiat suoraan käytäntöön. Kuuden kuukauden ohjelmaan kuuluu tavanomaisesti noin kuukauden verran koulutuspäiviä, ja ohjelman aikana yrityksellä ei ole palkanmaksuvelvoitetta, ja osallistuja saa koulutusohjelman ajan korotettua työttömyysetuutta.

Koulutusohjelman aikana sekä yritys että työntekijä voivat myös tarkastella sopivuutta puolin ja toisin. Jos kaikki sujuu hyvin, koulutusohjelman päätteeksi yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty henkilö, jolla on alan tuoreinta osaamista ja jonka kanssa yritys voi solmia työsuhteen ilman erillistä rekrytointipalkkiota!

Osaajan rekrytointi Lyhyesti:

1 Ota yhteyttä ja kerro tarpeestasi: millaiseen rooliin etsit henkilöä ja millaista osaamista arvostat
2 Talentgate arvioi ja esittelee potentiaaliset ehdokkaat
3 Haastattelette kiinnostavimmat ehdokkaat
4 Kun se oikea tyyppi löytyy, solmimme hänen kanssanne koulutussopimuksen
5 Valittu henkilö perehtyy ja työskentelee yrityksessä sekä osallistuu asiantuntijakoulutuksiin
6 Jos kaikki sujuu hyvin, yritys voi tarjota koulutusohjelman aikana tai lopussa henkilölle työpaikkaa

Miksi palkkaisin työntekijän rekrytoivan koulutusohjelman kautta? Kokosimme kolme syytä blogitekstiimme.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, sopiiko rekrytoiva koulutusohjelma yrityksesi tarpeisiin!

Tutustu myös asiakkaidemme kokemuksiin rekrytoivista koulutusohjelmista täältä.