Skip to content

Rekrytoiva koulutusohjelma auttoi kirkastamaan tavoitteet ja löytämään suunnan uralle!

Liiketalouden tradenomiksi valmistuneella Erika Heinosella ja IT-tradenomiksi opiskelleella Esa Salosella oli sama haaste. Opinnot olivat paketissa, mutta ovi työelämään ei tuntunut aukeavan. Rekrytoiva koulutusohjelma toi tähän toivotun ratkaisun. 

Vastavalmistuneena on vaikea vakuuttaa työnantajia

Heinonen oli etsinyt töitä valmistumisen jälkeen markkinoinnin parista, mutta töitä tuntui olevan tarjolla vain vähän. Avoinna olevien tehtävien vaatimukset olivat korkeat eikä työpaikka auennut onnistuneista haastatteluista huolimatta. Kuultuaan TE-palveluiden kautta Talentgaten rekrytoivasta koulutusohjelmasta, hän innostui. Nuorille suunnatun koulutusohjelman tarkoituksena oli auttaa vastavalmistuneita työllistymään!

”Koulutusohjelma vaikutti hyvältä mahdollisuudelta työllistyä minua kiinnostaviin tehtäviin. Sen lisäksi digimarkkinoinnin koulutusteemat vaikuttivat kiinnostavilta, joten päätin hakea mukaan. Ajattelin, että vaikka en koulutusohjelman päätteeksi työllistyisi, saisin kuitenkin arvokasta työkokemusta oman alan työtehtävistä ja sen myötä minulla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä”, perustelee Heinonen päätöstään hakeutua ohjelmaan.

 Pian hakemuksen jättämisen jälkeen Heinonen kutsuttiin haastatteluun.

”Haastatteluprosessi meni sujuvasti. Sain nopeasti tiedon, että minut on valittu Luhdalle Jr Brand Content Specialistiksi”, Heinonen muistelee.

Koulutusohjelman aikana Heinonen työskenteli Luhdalla ja osallistui samaan aikaan Talentgaten järjestämiin koulutuksiin. Heinonen koki saavansa koulutuksesta paljon irti, vaikka osa digimarkkinoinnin teemoista oli hänelle tuttuja opintojen kautta:

”Koulutuksesta sain paljon hyödyllistä tietoa, josta sain ennen kaikkea varmuutta omaan tekemiseen Luhdalla.”

Rekrytoiva koulutusohjelma tuntui sopivalta vaihtoehdolta etsiä uutta työtä ja kehittää itseään

Erika Heinosen tapaan myös Esa Salonen kuuli Talentgaten koulutusohjelmasta valmistumisen jälkeen.

”Ensisijainen tavoitteeni ja motivaationi hakea koulutusohjelmaan oli työllistyminen. Lisäksi halusin syventää omaa osaamistani ja varmistaa ammatillisen kehittymiseni”, Salonen kommentoi muistellessaan hakeutumistaan koulutusohjelmaan.

Salonen päätyi haastatteluiden jälkeen töihin Mainos Visitorille asiakaskoordinaattoriksi.

”Koulutuskokonaisuus oli hyvin laaja ja antoi tukea työssä menestymiseen. Yrityksen puolesta sain valita sellaisia kursseja, joista koin olevan hyötyä työtehtävässä ja jotka vastasivat kiinnostuksenkohteitani. Koulutuksen myötä olen esimerkiksi syventänyt Excel-osaamistani ja sujuvoittanut sen avulla työntekoani”, Salonen toteaa.

Parasta koulutusohjelmassa oli työssä saatu vastuu

Sekä Heinonen että Salonen kertovat saaneensa työssään vastuuta ja luottamusta.

”Yritystyöskentely oli todella antoisaa, jopa enemmän mitä uskalsin toivoa. Luhdalla annettiin vastuuta ja sain tehdä oikeita töitä markkinoinnin parissa”, Heinonen toteaa.

Molemmat työllistyivät omiin yhteistyöyrityksiinsä koulutusohjelman jälkeen. Nyt molemmilla on selkeät tavoitteet uralleen.

”Viihdyn hyvin Mainos Visitorilla. Nyt minulle on myös selkeää, mihin suuntaan urani on etenemässä”, Salonen iloitsee.

Heinonen ja Salonen suosittelevat rekrytoivaa koulutusohjelmaa erityisesti vastavalmistuneille. Heinonen kommentoi seuraavasti:

”Rekrytoiva koulutusohjelma on hyvä työllistymisen väylä erityisesti vastavalmistuneille, joilla ei ole kokemusta oman alan työtehtävistä. Koulutusohjelmaan kannattaa hakea, mikäli koulutuksesta löytyy itseä kiinnostavia teemoja. Koulutusjakso menee nopeasti ja sen aikana saa hyödyllisiä oppeja, jonka jälkeen työllistyminen oman alan tehtäviin on helpompaa.”

Samaa mieltä Heinosen kanssa on myös Salonen:

”Rekrytoiva koulutusohjelma sopii mielestäni niin vastavalmistuneelle kuin jo pidempään työelämässä olleelle alanvaihtoon tähtäävälle. Erityisesti suosittelen ohjelmaa henkilölle, jolla on tahtoa tehdä muutosta omaan työuraan”.

 

Oletko sinä kiinnostunut syventämään omaa osaamistasi tai haaveiletko kenties alan vaihdosta tai mahdollisuudesta työllistyä uusiin tehtäviin?

Rekrytoivan koulutusohjelman kautta se on mahdollista. Katso avoinna olevat koulutusohjelmat!