Skip to content

Rekrytointi koulutusohjelman avulla: 2+1 myyttiä ja vastausta

rekrytoi

Viekö palkkaaminen rekrytoivan koulutusohjelman kautta paljon aikaa? Ovatko rekrytoivan koulutusohjelman kautta löydetyt työntekijät sitoutuneita?

Työntekijän palkkaaminen rekrytoivan koulutusohjelman kautta herättää ajoittain kysymyksiä riskeistä ja muun muassa työntekijöiden sitoutumisesta tai siitä, paljonko rekrytointi vie rekrytoijan aikaa. Kokosimme kysymykset ja vastaukset muutamaan yleisimpään väittämään, joita meille esitetään.


1 ”Rekrytointi vie meiltä paljon aikaa”

”Osaajan palkkaaminen rekrytoivan koulutusohjelman kautta voi todellisuudessa sujuvoittaa oikein henkilön löytämistä tiimiin ja yrityksen kasvun tueksi, ja samalla säästyy myös yrityksen rekrytointiin käyttämää aikaa ja vaivaa.”


Tiedämme, että rekrytointi voi usein tuntua vaikealta ja aikaa vievältä, eikä oikeanlaisen osaamisen löytäminen ja rekrytoiminen ei ole aina monista muistakaan syistä mutkatonta.

Sen sijaan, että työntekijän palkkaaminen rekrytoivan koulutusohjelman kautta veisi paljon aikaa, rekrytoiva koulutusohjelma on sujuva ja nopea vaihtoehto perinteisille rekrytoinneille. Osaajan palkkaaminen rekrytoivan koulutusohjelman kautta voi todellisuudessa sujuvoittaa oikein henkilön löytämistä tiimiin ja yrityksen kasvun tueksi, ja samalla säästyy myös yrityksen rekrytointiin käyttämää aikaa ja vaivaa.

 

Näin rekrytointi koulutusohjelman avulla etenee:


Yhteydenoton ja osaamistarpeen kartoittamisen jälkeen, koko rekrytointiprosessi hoidetaan yrityksen puolesta nopeallakin aikataululla – tämä pitää sisällään kaiken hakijoiden löytämisestä arviointiin ja esittelemiseen (eli yritys voi tässä vaiheessa hypätä suoraan seuraavaan vaiheeseen eli haastatteluun).

Yritys saa haastateltavaksi vain potentiaalisimmat henkilöt, ja kun oikeanlainen henkilö löytyy, hänen kanssaan solmitaan koulutussopimus (ja jos sopivaa henkilöä ei löydy, etenemispakkoakaan ei ole). Tuleva työntekijä voi löytyä valmiiksi arvioitujen hakijoiden joukosta jo muutamassa päivässä.

Kun koulutusohjelma alkaa, valittu osaaja aloittaa työt yrityksessä, kuten kuka tahansa muukin työntekijä. Osaajan aloitusta varten yritys valmistelee työntekijälle suunnitelman perehdyttämisestä, tehtävistä ja tavoitteista sekä nimeää ohjaavan esimiehen.

Kuuden kuukauden rekrytoivaan ohjelmaan kuuluu tavanomaisesti noin kuukauden verran koulutuspäiviä, ja samalla kun yrityksen tarpeisiin sopiva henkilö pääsee kehittämään osaamistaan osaamisaluetta tukevassa koulutuskokonaisuudessa, hän pääsee myös viemään opitut asiat suoraan käytäntöön työn kautta.

Koulutusohjelma päätteeksi yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty osaaja, jolla on alan tuoreinta osaamista ja jonka kanssa yritys voi varmoin mielin solmia työsopimuksen.

2 ”Rekrytointi on liian kallista”

”Rekrytoivan koulutusohjelman kautta uuden osaajan perehdyttäminen tiimiin on mahdollista tehdä kustannustehokkaasti."


Rekrytointi koetaan usein myös kustannuksia vieväksi prosessiksi. Kun perinteinen rekrytointi koostuu rekrytointi- sekä palkka- ja sivukuluista, rekrytoivassa koulutusohjelmassa näitä kuluja ei ole, vaan yritys maksaa uuden osaajan laadukkaasta asiantuntijakoulutuksesta.

Viisi tai kuusi kuukautta kestävän ohjelman aikana osallistuja saa koulutusohjelman ajan korotettua työttömyysetuutta, ja koulutusohjelman päättyessä – tai jo sen aikana – yrityksesi voi rekrytoida henkilön palvelukseensa ilman rekrytointipalkkiota. Rekrytoivan koulutusohjelman kautta uuden osaajan perehdyttäminen tiimiin on siis mahdollista tehdä kustannustehokkaasti ja joustavasti, ja arvokas asiantuntijakoulutus takaa, että osaaja pääsee kehittämään osaamistaan alan tuoreimmalla tietotaidolla ja tuomaan opit suoraan käytäntöön.

 

3 ”Onko työntekijä varmasti sitoutunut”
– entä jos työntekijä löytääkin toisen työpaikan kesken koulutusohjelman?

”Työnantajan halukkuus tarjota osaajalle työpaikka, johon tämä voi kasvaa koulutuksen ja käytännön työssäoppimisen kautta sitouttaa työntekijää tavanomaista paremmin työnantajayritykseen.”

Riippumatta siitä, onko rekrytoinnin tapana suoraan työsuhteeseen tapahtuva rekrytointi tai rekrytoiva koulutusohjelma, on aina ensiarvoisen tärkeää huolehtia uuden osaajan perehdyttämisestä ja sitouttamisesta. Rekrytoivan koulutusohjelman aikana sekä yritys että työntekijä voivat myös tarkastella sopivuutta puolin ja toisin.

Koulutusohjelman kautta yritykseen voidaan löytää loistavia osaajia, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Myös rekrytoivien koulutusohjelmien huolellinen valintaprosessi ja työtehtäviä tukeva koulutus mahdollistavat yrityksen työkulttuuriin soveltuvien ja motivoituneiden henkilöiden valinnan.

On tietenkin aina mahdollista, että työntekijä löytää toisen työpaikan, mutta tämä ei ole sen yleisempää kuin työsopimuksen purkaminen koeajalla. Rekrytoivan koulutusohjelman tarkoituksena on aina rekrytointi, ja tavoitteena aina löytää oikeanlainen ihminen, oikeanlaiseen yritykseen. Jos siis kaikki sujuu hyvin, koulutusohjelman päätteeksi yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty henkilö, jolla on alan tuoreinta osaamista ja jonka kanssa yritys voi solmia työsuhteen.

Työnantajan halukkuus tarjota osaajalle työpaikka, johon osaaja voi kasvaa koulutuksen ja käytännön työssäoppimisen kautta sitouttaa työntekijää myös tavanomaista paremmin työnantajayritykseen.

Kiinnostaako rekrytoiva koulutusohjelma? Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, sopiiko rekrytoiva koulutusohjelma yrityksesi tarpeisiin!

Haluatko tietää lisää? Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin rekrytoivista koulutusohjelmista täältä.