Skip to content

HubSpot-koulutuksesta itsevarmuutta ja päivitettyä osaamista


Pitkällä markkinointialan kokemuksella varustettu Nina Mäki-Petäys oli etsimässä uutta työmahdollisuutta huomatessaan ilmoituksen HubSpot Talent RekryKoulutuksesta. Mäki-Petäyksellä oli ennen koulutusta jo jonkin verran kokemusta HubSpotin käytöstä, mutta hän halusi syventää osaamistaan lisää. Hän päätti hakea ohjelmaan vahvistaakseen omaa asiantuntijuuttaan järjestelmän käytöstä ja hyödyntämisestä markkinoinnissa sekä myynnissä.

Tavoitteena osaamisen syventäminen  

”Kun näin ilmoituksen HubSpot Talent koulutuksesta TE-palvelun sivuilla, kiinnostuin asiasta heti. HubSpot oli minulle tuttu työkalu, sillä olin käyttänyt sitä 3–4 vuotta ja tiesin, että siitä löytyy ominaisuuksia, joista olin saanut vain vihjeitä. Halusin lisätä osaamistani ja näin parantaa mahdollisuuksiani löytää työpaikka digitaalisen markkinoinnin parista.”

Haettuaan ohjelmaan sopiva yrityskumppani löytyi ja Mäki-Petäys aloitti viiden kuukauden mittaisen koulutusjakson. Jakso koostui yritystyöskentelystä ja monipuolisista HubSpot asiantuntijakoulutuksista. Mäki-Petäyksen keskeinen tavoite koulutusohjelman ajalle oli hahmottaa HubSpotin kokonaisuutta paremmin ja sitä myötä oppia käyttämään järjestelmää kokonaisvaltaisemmin.

”Tavoitteenani oli hakea lisää tietotaitoa, jotta voin sanoa olevani HubSpot Spesialisti ilman minkäänlaista epäilystä.”

päivitettyä osaamista ja lisäeväitä inbound-markkinointiin

”Erityisesti koulutuksesta jäi mieleen Inbound-markkinoinnin laajuus ja sen monipuoliset mahdollisuudet.”

Ohjelman aikana käytiin kattavasti läpi HubSpotin eri osa-alueita erityisesti digitalisoituneen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Lisäksi ohjelma piti sisällään asiantuntijakoulutusta esimerkiksi hakukoneoptimoinnista.

Koulutuksen aikana oli mahdollista myös suorittaa sertifikaatteja omien tavoitteiden mukaisesti. Mäki-Petäys suoritti suositeltujen sertifikaattien lisäksi omasta mielenkiinnosta esimerkiksi Growth-Driven Design -sertifikaatin, jota hän kuvailee erittäin opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Vaikka ohjelma sisälsi tietyn rungon, oli koulutuksessa siten  mahdollista syventyä itseään kiinnostaviin teemoihin itsenäisesti myös enemmän.

”Voisi sanoa, että koulutuksen ansiosta silmäni avautuivat myös muulle maailmalle. Yhdellä työnantajalla vuosikymmeniä työskennelleellä näkökenttä on jäänyt rajalliseksi – samat kohderyhmät, samat tuotteet ja samat kanavat. Koulutus tarjosi siis HubSpot tietotaidon lisäksi myös päivityksen ”muuhun maailmaan”.”

HubSpotiin keskittyvissä koulutuspäivissä käytiin myös paljon läpi yleisesti myynnin ja markkinoinnin nykypäivää. Siten koulutuksen aikana Mäki-Petäys päivitti järjestelmäosaamisen lisäksi ymmärrystään markkinoinnin ajankohtaisista aiheista.

koulutuksesta itsevarmuutta hubspot-osaamiseen ja taitojen ylläpitoon

”Vaikka minulla on ikää yli 50 vuotta, se ei tarkoita sitä, ettenkö halua opiskella sekä tyydyttää uteliaisuuttani uusin tiedoin ja taidoin. Opiskelen varmaan vielä eläkkeelläkin.”

Mäki-Petäys kertoo koulutuksen antaneen hänelle uutta itsevarmuutta HubSpot-osaajana. Hän aikoo jatkaa sertifikaattien suorittamista myös koulutuksen jälkeen, sillä hän haluaa kehittää ja ylläpitää osaamistaan jatkuvasti. Koulutusohjelma oli Mäki-Petäyksen kohdalle erinomainen vaihtoehto ja hän suosittelee koulutusta myös muille.

”Kaikki oppi on hyvästä! Suosittelen kaikille, jotka haluavat kasvattaa omaa tietämystään, päivittää taitojaan sekä katkaista tavalla tai toisella tylsä työttömyysjakso. Koulutus antaa ajateltavaa, mahdollisuuden verkostoitua ja jos voittaa pääpalkinnon, saa uuden työpaikankin.”

Tutustu rekrytoiviin koulutusohjelmiin lisää täältä!