Skip to content

Työnhakupalvelu tarjoaa vertaistukea & uusia ideoita työnhakuun!

Äkkilähtö työhön! -palvelu on työttömille työnhakijoille suunnattu työnhakupalvelu, jota TalentGate on toteuttanut syksystä 2016 lähtien. Pitkällä matkailualan kokemuksella varustettu Tiina Ronkainen osallistui tammikuussa 2018 palveluun puolen vuoden työttömyyden jälkeen.

 ”Hain mukaan ohjelmaan, koska koin, että tarvitsen apua terävöittääkseni hakuprosessiani. Tunnistin tarpeen avusta haastattelutilanteessa vakuuttamisessa ja LinkedIn-profiilin hiomisessa.” Tiina pohtii palveluun hakeutumista. TalentGate valikoitui muiden palveluntarjoajien joukosta suositusten kautta, sillä Tiina oli myös kuullut paljon hyvää palautetta TalentGatesta useammalta kaveriltaan.

Äkkilähtö työhön! -palvelu koostuu sekä ryhmämuotoisista työpajoista että yksilötapaamisista, joista muotoillaan sopiva kokonaisuus kunkin osallistujan tarpeisiin. Työpajoissa keskustellaan erilaisista työnhaun teemoista ja jaetaan näkökulmia osallistujien kesken. Tiina osallistui työpajoihin avoimin mielin ja olikin innokas kuulemaan millaisia uusia näkökulmia TalentGatella olisi tarjota hakemuksen ja CV:n suhteen. 

”Opin hakemuksen osalta järjestelemään omaa hakemustani paremmin ja peräpeiliin katsomisen sijaan tuomaan esiin mitä voisin potentiaaliselle työnantajalle tarjota” Tiina pohtii työpajojen antia. Sisältöjen lisäksi Tiina koki myös vertaisryhmäläisten sparraamisen mieluisaksi. Suurin osa palveluun osallistuvista onkin kokeneita oman alansa asiantuntijoita, joten näkemysten jakaminen osallistujien kesken sekä vertaistuki koetaan palautekyselyn mukaan palvelun parhaaksi anniksi.

Ryhmämuotoisten työpajojen lisäksi palveluun sisältyy yksilötapaamisia, jolloin käydään työnhakutilannetta läpi henkilökohtaisesti valmentajan kanssa. Kunkin osallistujan tilanne on monesti erilainen, joten myös sparrausta voi tarvita eri aiheisiin. Esimerkiksi Tiina koki henkilökohtaisen haastattelusparrauksen hyödylliseksi miettiessään kuinka vakuuttaa osaamisellaan työpaikkahaastattelussa. Yksilötapaamisissa voidaan pureutua myös oikeiden työnhaun kanavien löytämiseen, keskittyä osaamiseen tuotteistamiseen tai esimerkiksi keskustella piilotyöpaikkojen etsimisestä.

Tällä hetkellä erilaisia uravalmennus- ja työhakupalveluita on tarjolla paljon sekä TE-toimistojen että yksityisten palveluntarjoajien toimesta.

Kenelle TalentGaten palvelu sitten sopisi parhaiten?

”Suosittelisin TalentGatea muille vastaavissa tilanteissa oleville. Työnhaku on varsin yksinäistä puuhaa, joten tavoitteellinen ja tasokas ohjaus antaa mahdollisuuden kehittyä siinä, mikäli on valmis ottamaan neuvoja vastaan.” Tiina toteaa.

Äkkilähtö työhön palvelu on maksimissaan viiden kuukauden mittainen, mutta monilla matka päättyy kesken kaiken työllistymisen johdosta. Myös Tiina työllistyi matkailualan tehtäviin noin kaksi kuukautta palvelun aloittamisen jälkeen. ”Teette arvokasta työtä! Jatkakaa samaan malliin!” Tiina antaa palautetta valmentajille palvelun päättyessä.

 

 

Äkkilähtö työhön! on työnhaku- ja uravalmennuspalvelu, joka on kohderyhmään kuuluville työnhakijoille maksuton. TalentGate toteuttaa palvelua yhteistyössä Uudenmaan TE-toimistojen kanssa. Kohderyhmänä ovat 3-6 kk työttömänä olleet ICT, digi- ja markkinointialan työnhakijat. Päätöksen valinnoista tekee TE-toimisto ja TalentGaten on yhteydessä osallistujiin.

Ilmoittautuminen Äkkilähtö työhön! -palveluun on päättynyt. TalentGate on yhteydessä palveluun ilmoittutuneisiin asiakkaisiin. Mukana jo oleville asiakkaille palvelu jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.