Skip to content

Miksi palkkaisin työntekijän rekrytoivan koulutusohjelman kautta?

Uusien osaajien löytäminen ja rekrytoiminen ei ole aina helppoa, ja virherekrytoinnit voivat puolestaan olla kalliita ja aikaa vieviä. Oikeanlaisen osaamisen puuttumiselle tai rekrytoinnin haasteille voi eri yrityksissä olla monenlaisia syitä. Uusien osaajien löytämistä saattaa hankaloittaa esimerkiksi se, että työmarkkina muuttuu nopeasti eikä tietynlaista osaamista ole tarjolla. Joskus työnantaja ja osaaja eivät löydä toisiaan tai sovi toisilleen, tai osaajia ei välttämättä yksinkertaisesti löydy. Täysin uutta roolia voi olla myös vaikea määritellä.

Yhteistä erilaisille rekrytoinnin haasteille on, että tekemättömälle työlle tarvittaisiin tekijä. Laadukkaan asiantuntijakoulutuksen sekä työssäoppimisen käytännön tehtävissä yhdistävän rekrytoivan koulutusohjelman kautta osaamista etsivä yritys voi löytää ja kasvattaa työlle juuri oikean, motivoituneen tekijän.

 

Kolme syytä työntekijän palkkaamiseen rekrytoivasta koulutusohjelmasta

1. Mutkaton ja joustava tapa rekrytoida uusia tekijöitä

Rekrytointi on yleensä aikaa ja rahaa vievä prosessi eikä rekrytointipäätösten tekeminen ole riskitöntä. Rekrytoiva koulutusohjelma on hyvä vaihtoehto perinteiselle rekrytoinnille, sillä työntekijän palkkaaminen ohjelman kautta vähentää rekrytointiin liittyviä riskejä ja on samalla kustannustehokasta. Ohjelma säästää myös yrityksen rekrytointiin käyttämää aikaa ja vaivaa, kun huolehdimme koko prosessin läpiviennistä nopeassakin aikataulussa.

Rekrytoivissa koulutusohjelmassa selvitämme ensin yhteisen keskustelun kautta, millaista tekijää lähdetään etsimään. Kun oikea osaamistarve on määritelty, hoidamme kaiken hakijoiden löytämisestä arviointiin ja esittelemiseen – samalla yritys voi hypätä suoraan haastatteluvaiheeseen. Yritykselle esitellään vain sopivimmat ehdokkaat, jotka ovat motivoituneita alasta ja tehtävästä, ja yrityksellä on aina valta päättää, miten edetään ja kenen kanssa.

Kun oikea henkilö on löydetty hakuprosessin kautta, ohjelman aluksi solmitaan koulutussopimus. Viisi tai kuusi kuukautta kestävän ohjelman aikana yrityksellä ei ole palkanmaksuvelvoitetta, ja osallistuja saa koulutusohjelman ajan korotettua työttömyysetuutta.

Koulutusohjelman aikana yrityksen tarpeisiin sopiva henkilö pääsee kehittämään osaamistaan osaamisaluetta tukevassa koulutuskokonaisuudessa ja viemään opitut asiat suoraan käytäntöön.

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on aina rekrytointi – jos kaikki sujuu hyvin, koulutusohjelman päätteeksi yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty henkilö, jolla on alan tuoreinta osaamista ja jonka kanssa yritys voi solmia työsuhteen ilman erillistä rekrytointipalkkiota.

2. Juuri silloin kuin tarvitset osaajaa

Usein oikean henkilön etsimiseen ja löytymiseen ei ole aikaa ja osaaja pitäisi saada nopeasti töihin tukemaan yrityksen kasvua ja tuomaan joustoa tiimiin ja erilaisiin tilanteisiin.

Rekrytoivan koulutusohjelman kautta on myös mahdollista löytää uusi tekijä hyvinkin nopealla aikataululla. Tuleva työntekijä voi löytyä valmiiksi arvioitujen hakijoiden joukosta muutamassa päivässä. Rekrytoiva koulutusohjelma on hyvä ratkaisu myös kasvun tuomien tulevien tarpeiden ennakointiin, sillä se mahdollistaa uusien osaajien joustavan perehdytyksen työtehtäviin.

3. Motivoituneita ammattilaisia

Osaamista on helpompi kasvattaa kuin ihmisten potentiaalia ja persoonaa. Kun yritykseen tarvitaan työlle tekijää, kannattaa rekrytoinnissa keskittyä ensisijaisesti oikeanlaisten henkilöiden ja persoonien löytämiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

Rekrytoivan koulutusohjelman kautta pystymme löytämään yrityksiin loistavia osaajia, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Ohjelmiin hakevat henkilöt ovat sekä nuoria korkeakoulutettuja että pidemmän työuran tehneitä ammattilaisia, jotka etsivät suuntaa uralleen. Tällaiset hakijat ovat motivoituneita uuteen työhön sekä oppimaan uutta tai päivittämään osaamistaan.

Myös rekrytoivien koulutusohjelmien huolellinen valintaprosessi ja työtehtäviä tukeva koulutus mahdollistavat yrityksen työkulttuuriin soveltuvien ja motivoituneiden henkilöiden valinnan.


Kiinnostaako rekrytoiva koulutusohjelma? Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, sopiiko rekrytoiva koulutusohjelma yrityksesi tarpeisiin!

Haluatko tietää lisää? Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin rekrytoivista koulutusohjelmista täältä.