Skip to content

Kouluttaudu HubSpot osaajaksi / Oulu

Talentgate kouluttaa uusia HubSpot osaajia kesän 2020 aikana! Haku koulutukseen on päättynyt 4.6. ja koulutus on käynnistynyt.

Markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon ja yritykset pyrkivät saamaan kilpailuetua markkinoilla erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden kautta. HubSpot-osaajien kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja työmarkkinoille tarvitaan lisää HubSpot-osaajia. Koulutuksen suorittaneilla ja sertifioiduilla osaajilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistymiseen.

Koulutusaika: 15.6.-29.7.2020


Mikä on HubSpot?

 

HubSpot sisältää erilaisia työkaluja mm. sisältömarkkinointiin, sosiaalisen median markkinointiin, analytiikkaan, asiakkuudenhallintaan, verkko- ja laskeutumissivujen luomiseen, hakukoneoptimointiin ja sähköpostimarkkinointiin. HubSpot on yksi parhaista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä ja se sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Koulutuksen kautta osallistuja saa ymmärryksen HubSpotin eri teknologioista ja ymmärtää käytännössä, kuinka järjestelmän kautta käsitellään dataa, tehdään markkinointia sekä pyöritetään myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Osallistuja saa lisäksi mahdollisuuden suorittaa HubSpot- ja Google-sertifikaatteja, jotka tuovat selvän kilpailuedun alan työtehtäviä haettaessa.


Kenelle koulutus sopii?


Sinulla voi olla aiempaa kokemusta mm. myynnin, asiakaspalvelun tai markkinoinnin aloilta, mutta myös muun taustan omaavia työttömiä tai lomautettuja voidaan ottaa mukaan koulutukseen. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat myös TE-toimiston asiakkaat, joilla on teknologiaosaamista ja kiinnostus työllistyä markkinointiteknologioiden pariin. Koulutus ei ole toimialariippuvainen, joten aiempi taustasi voi olla myös esimerkiksi horeca- tai palvelualalta. Taustasi lisäksi avainasemassa on motivaatiosi kehittää omaa osaamistasi. Aiempaa ymmärrystä HubSpot-teknologiasta ei vaadita.

Koulutuksen tavoitteena on oppia perusteet HubSpot-teknologiasta.
Voit taustasi huomioiden työllistyä koulutuksen jälkeen esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
· Myynnin tai asiakkuudenhallinnan rooleihin, joissa hyödynnetään sähköisiä asiakkuudenhallintajärjestelmiä (esim. HubSpot CRM)
· Markkinoinnin koordinaattori- ja asiantuntijarooleihin, jossa painopisteenä voi olla esimerkiksi digitaalinen markkinointi, somemainonta, sisällöntuotanto
· Teknisempiin HubSpot pääkäyttäjätehtäviin, jossa painopisteenä on järjestelmän tekninen ymmärtäminen ja vastuullinen rooli HubSpot-järjestelmää laajasti käyttävässä organisaatiossa


Koulutuksen sisältö:MODUULI 1: Digimarkkinointi ja myynti HubSpot-teknologiaa hyödyntäen (15 kontaktipäivää)
-Kasvumarkkinointi ja HubSpot alusta
-Verkkonäkyvyyden kasvattaminen - löydy Googlesta
-Keskusteleva markkinointi
-Sähköpostimarkkinointi
-Laskeutumissivut ja blogit
-Liidien keräämisen työkalut
-Markkinoinnin automaatio
-Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun raporotinti & mittaaminen
-Mainokset ja mainonta
-Inbound kampanjan rakentaminen HubSpotissa
-Verkkosivut
-Asiakkuudet, myynnin pipeline
-Asiakaspalvelu, kyselytyökalut

MODUULI 2: HubSpot-sertifioinnit ja markkinoinnin muut työkalut (10 etäpäivää)
-Webinaaritallenteita, webinaareja ja videoita digimarkkinoinnin ja myynnin aiheista
-HubSpot sertifiointitentteihin valmistautumista & tenttien suorittaminen
-Google sertifiointitentteihin valmistautumista & tenttien suorittaminen

MODUULI 3: Työelämätaidot (3 kontaktipäivää, 4 etäpäivää)
-Aloitustilaisuus
-Työnhakuvalmennus, yrittäjyysvalmennus

Osallistujille nimetään tutor, joka auttaa sekä HOPSin tekemisessä että itsenäisen opiskelun suuntaamisessa oikeisiin sertifiointeihin.

Koulutus ei sisällä lähiopetusta
Kouluksen kesto on yhteensä 32 päivää, joka jakaantuu seuraavasti:
· 18 kontaktipäivää
· 14 etäpäivää

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti. Kontaktiopetus toteutetaan virtuaalisten neuvottelusovellusten, kuten Microsoft Teamsin ja Zoomin Meetingin kautta. Sovellukset toimivat helposti selaimessa. Kontaktipäivät ovat live-opetusta eli osallistujat ja kouluttaja ovat yhtä aikaa koulutuksessa. Etäopetuksessa ei olla välittömässä yhteydessä kouluttajaan tai osallistujiin vaan opiskellaan itsenäisesti.


Koulutukseen hakeutuminen

Haku koulutukseen on päättynyt 4.6. ja koulutus on käynnistynyt.