Skip to content

Digimarkkinoinnin koulutus tuo apua työllistymiseen

Moni markkinoinnin osaaja jää pohtimaan samaa kysymystä työttömyyden koittaessa: ovatko taitoni ajan tasalla? Millaisia työmahdollisuuksia on tarjolla ja millaisiin tehtäviin pystyn osaamisellani työllistymään? Huoli omasta osaamisesta voi herätä, mikäli edellisessä työssä ei ole esimerkiksi päässyt tekemään digimarkkinointia tai työtehtävä on ollut kapea-alainen. Työpaikkailmoituksissa etsitään usein monipuolisia markkinoinnin osaajia, joille on tuttua niin strategia, sisällöntuotanto, kanavat, mainonta, analytiikan seuraaminen plus kymmenen muuta digimarkkinoinnin alle laskettavaa osaamisaluetta.

Digitaitoja nostetaan työnhaussa esille jatkuvasti ja moni voikin miettiä, mistä päivityksen taitoihinsa saisi – pitäisikö kouluttautua kokonaan uudelleen ja hakea opiskelemaan uusi tutkinto? Onko minulla aikaa ja mahdollisuutta monivuotisiin opintoihin? Entä onko resursseja ja jaksamista opiskella itse tai hakeutua yksityisten palveluntarjoajien koulutuksiin?

 

F.E.C-koulutus toimiva vaihtoehto päivittää osaamista

Vuosien aikana olemme toteuttaneet useita digimarkkinoinnin F.E.C-koulutuksia, jotka tarjoavat ratkaisun kyseisen pulman parissa pyöriville. Kuuden kuukauden mittainen työvoimakoulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille, joilla usein on jo kokemusta esimerkiksi markkinoinnin, myynnin tai asiakkuuksien parissa työskentelemisestä tai vankka motivaatio suunnata digitaalisen markkinoinnin tai myynnin pariin. Puolen vuoden koulutusjakso sisältää sekä käytännön täydennyskoulutusta että työskentelyä sopivassa yhteistyöyrityksessä. Koulutusjakson tähtäimenä on osaamisen päivittämisen lisäksi työllistyminen. Lue lisää koulutuksistamme täältä.

 

Kenelle digimarkkinoinnin F.E.C-koulutus sopii?

Digitaalisen markkinoinnin F.E.C-koulutuksissamme taitoja päivitetään hyvin erilaisilla taustoilla. Tärkeintä ei olekaan jo kerätty työkokemus, vaan halu kehittää osaamistaan ja kiinnostus digitalisaation tuomista mahdollisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä. Useiden koulutustoteutustemme perusteella voimme kuitenkin nostaa esiin neljä osaajaryhmää, joille koulutus on loistava osaamisen päivittämisen ja työllistymisen väylä.

 

F.E.C-koulutus voi olla sinulle sopiva väylä, mikäli sinulla on:

 

Perinteisen markkinoinnin tuntemus taustalla

 

Koulutus soveltuu mainiosti osaajille, joilla on usean vuoden työkokemus perinteisestä markkinoinnista esimerkiksi asiantuntija- tai päällikkötasolta. Markkinoinnin kenttä tunnetaan siis kuin omat taskut, mutta kompastuskivenä voi olla digitaalisen markkinoinnin ymmärryksen ja käytännön osaamisen puute. Digimarkkinoinnin koulutuksen kautta pääsee päivittämään taitonsa digiaikaan ja saa käytännön kokemusta esimerkiksi hakukoneoptimoinnista, somemainonnasta ja videotuotannosta. Koulutus antaa ymmärryksen digitaalisen markkinoinnin koko kentästä sekä eväitä käytännön tekemiseen.

 

Syvä osaaminen kapealta alalta

 

Koulutukseen osallistuu usein osaajia, joilla on syvä kokemus esimerkiksi graafisesta suunnittelusta, video- tai kuvatuotannosta tai sisällöntuotannosta. Osaaminen koetaan välillä liian kapea-alaiseksi vastaamaan työmarkkinoiden monipuolisia tarpeita. Koulutus tuokin laajan kattauksen digimarkkinoinnin kentästä, joka mahdollistaa tehtäväkentän laajentamisen tulevaisuudessa. Koulutus ei tähtää syvällisen täsmäosaamisen saamiseen, vaan antaa mahdollisuuden laajentaa osaamista digimarkkinoinnin eri alueille.

 

Kokemus myynnin parista

 

Digimarkkinoinnin koulutuksiin osallistuu usein myynnin ja asiakkuuksien parissa työskennelleitä, jotka kaipaavat päivitystä digiosaamiseensa ja ymmärrystä digitaalisesta liiketoiminnasta. Digitaalisuus ja digitaalinen markkinointi tuovat paljon uusia mahdollisuuksia sekä myyntityölle kuin myös muille liiketoiminnan alueille, kuten hallinnollisiin tehtäviin ja johtamiseen. Koulutuksessa paneudutaan mm. social sellingiin, somekanavien käyttöön myyntityössä ja esimerkiksi sähköpostimarkkinointiin ja sisällöntuotantoon myynnin välineenä. Näin ollen koulutus soveltuu loistavasti myynnin ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä modernin myynnin osaajiksi.

 

Halu ymmärtää digitaalisuutta ja pystyä kehityksessä mukana

 

Koulutuksista hyödyn saa myös henkilöt, joilla ei suoraan ole myynnin tai markkinoinnin kokemusta, mutta joiden tavoitteena on ymmärtää digitaalisuutta ja sen mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Esimerkiksi projektikoordinaattorit, viestinnän ja erinäisten toimistotöiden tekijät pystyvät kehittämään ja monipuolistamaan tehtäväkenttäänsä digiymmärryksen ja -koulutuksen kautta.

 

Koulutuksen käytyäsi voit siis lähtötasostasi riippuen työskennellä esim. käytännön digimarkkinoinnin tehtävissä, erilaisissa projekti- ja toimistotöissä, johtaa yrityksen markkinointia alihankintaverkostoa hyödyntäen tai kasvattaa myyntiä digimarkkinoinnin ja sosiaalisen myynnin keinoja käyttäen. Koulutus sopii sekä digitaitojen päivittämiseen että uuden oppimiseen!

Talentgaten rekrytoivat koulutusohjelmat ovat oiva keino päivittää osaamista ja työllistyä. Tutustu rekrytoiviin koulutusohjelmiin täällä.