Skip to content

Talentgate toimii korkeakoulutettujen työttömien sanansaattajana!

Vuonna 2017 Suomessa oli yli 4 000 vastavalmistunutta, korkeakoulutettua henkilöä. Kaiken kaikkiaan työttömiä korkeakoulutettuja on tänä vuonna reilusti yli viisikymmentä tuhatta. Pitkään koulutukseen nähden luvut ovat hälyttäviä. Mikä avuksi, kun eri alojen ammattilaiset ja heille soveltuvat työpaikat eivät syystä tai toisesta kohtaa? Talentgaten työnhakija- ja koulutuspalveluissa työskentelevä Anni Partanen kertoo F.E.C-koulutuksesta ja sen huikeista työllistymismahdollisuuksista.

 

Mikä on F.E.C-koulutuksen idea? 

”F.E.C-koulutus on yksi työnhaun väylä. Sen tavoitteena on löytää hakijan omia uratavoitteita vastaava työpaikka kuuden kuukauden mittaisen koulutusjakson lopputuloksena.”

Voiko kuka tahansa hakea F.E.C-koulutukseen?

”Jokaisessa koulutuksessa on omat kriteerinsä, mutta pääasiassa ne ovat suunnattu työttömille ja työttömyysuhkan alla oleville henkilöille. Teemoista riippuen vaatimuksena voi olla aikaisempi työkokemus tai vahva kiinnostus kyseistä aihetta kohtaan. Esimerkiksi suosittu Junior Business Talent F.E.C –koulutuksemme on tarkoitettu vastavalmistuneille, enintään 30-vuotiaille, korkeakoulutetuille nuorille työnhakijoille, jotka kokevat haasteelliseksi saada jalansijaa urallaan.”

Millaiselle henkilölle koulutus sopii parhaiten?

”On tietysti toivottavaa, että koulutukseen hakeutunut henkilö on aidosti motivoitunut kyseisestä teemasta niin, että se tukisi hänen uratavoitteitaan parhaiten.”

Miten F.E.C-koulutukseen voi hakea?

”Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Virallinen hakemus tehdään TE-palveluiden sivustolla ja tässä kohtaa omaa motivaatiotaan kannattaa tuoda esiin mahdollisimman hyvin. TE-toimisto käsittelee hakemukset ja tarkistaa, että koulutuksen edellyttämät kriteerit täyttyvät. Sen jälkeen me Talentgatella alamme kartoittaa sopivaa työssäoppimispaikkoja kullekin hakijalle. Siinä vaiheessa hakijan tulisi myös täyttää meidän rekrytointijärjestelmään omat tietonsa, sillä TE-toimisto ei luovuta niitä meille.”

Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun hakemus on hyväksytty?

”TE-toimiston hyväksynnän jälkeen me Talentgatella olemme yhteydessä hakijoihin ja kutsumme heidät infotilaisuuteen. Siellä on tarkoituksena tutustua koulutuksiimme vielä lisää, sekä tietysti toisiimme. Alamme myös kartoittaa hakijoiden uratavoitteita, joiden perusteella asiakasvastaavamme ovat yhteydessä asiakasyrityksiimme. Lopuksi solmimme hakijan ja yrityksen kanssa koulutussopimuksen.”

Voiko koulutusohjelman jättää kesken?

”Koska tavoitteena on työllistyminen, F.E.C-koulutus on mahdollista keskeyttää työpaikan vastaanottamisen myötä. Sopimus ei siis sido samalla tavalla, kuin vaikkapa työsopimus. Työn löytyminen on kaikille iloinen asia!”

Millaisia koulutuksia F.E.C-koulutusohjelma sisältää?

”Koulutuksen sisältö riippuu sen teemasta. Junior Business Talent F.E.C –koulutus sisältää laajan projektinhallinnan koulutuskokonaisuuden, jonka myötä on mahdollisuus suorittaa myös kansainvälisesti tunnettu projektinhallinnan IPMA D –sertifikaatti. Lisäksi siinä on teemoja digimarkkinoinnista ja taloushallinnosta sekä yleisesti työelämän taidoista. Osa koulutuksista sisältää myös ulkomaan opintojakson. Esimerkiksi Junior Business Talentissa kokonaisuuteen sisältyy noin viiden päivän mittainen opintomatka Berliiniin.”

Paljonko koulutus maksaa?

”Koska F.E.C-koulutus on työvoimakoulutusta, se on hakijalle täysin maksuton ja kattaa kaikki opintoihin liittyvät kustannukset.”

Voiko työsuhteessa oleva henkilö hakea koulutukseen?

”Mikäli omassa työpaikassa on vaikka YT-neuvottelut meneillään ja herää pelko siitä, että lähtö saattaa tulla, voi koulutusohjelmaan hakea mukaan. Kuitenkin vasta työsuhteen keskeytyminen mahdollistaa koulutukseen osallistumisen. Periaatteessa osa-aikatyö ei kuitenkaan ole este koulutukseen pääsemiselle. Siitä kannattaa tiedustella TE-toimistosta tapauskohtaisesti.”

Miltä paikkakunnilta voi hakea?

”Tämänhetkiset koulutuksemme ovat Uudellamaalla ja sieltä tulevat ovat etusijalla. Pieni osa hakijoista voi kuitenkin olla muualtakin ja työssäoppimispaikkoja löytyy myös Hämeen alueelta.”

Onko työssäoppimisesta mahdollista saada palkkaa?

”Koulutuksen ajalta osallistuja saa työttömyyskorvausta, mikäli on siihen oikeutettu. Tämän lisäksi hän saa kulukorvausta ja mahdollisuuden ansiosidonnaisen korotukseen. Työssäoppimisjakson ajalta ei makseta palkkaa, mutta oman työttömyysetuuden päälle saa tienata enintään 300 €/kk ilman että sillä on vaikutusta etuuteen.”

Minkä takia F.E.C-koulutukseen kannattaa hakea?

”Koulutus ei sulje muuta työnhakua ulkopuolelle, eli siinä ei menetä mitään. Etenkin, jos tuntuu siltä, ettei oikein pääse urallaan eteenpäin, kannattaa katsoa millaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Tavoitteenamme on kuitenkin rekrytoida pysyvään, kokoaikaiseen työsuhteeseen ja onnistumisprosenttimme on korkea, 70-90%. Koulutusten kautta on myös helppo paikata aukkoja omassa osaamisessaan, minkä vuoksi kannattaa ehdottomasti hakea.”