Esimerkkejä outplacement-valmennuksistamme

Esimerkkejä outplacement-valmennuksistamme:

Yksilöllinen outplacement-valmennus

Case 1:

Valmennettava: asiakasvastuullinen toimihenkilö (Key Account Manager).

Asiakas: Media-alalla toimiva suomalainen yritys.

Toteutusjakso: n. 3 kuukautta

Sisältö: Henkilökohtaiset valmennuskeskustelut 2-3 kertaa kuukaudessa (1-2 tuntia / tapaaminen), lisäksi itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja palautteenanto.

Tulos: Henkilö sijoittui olemassa olevilla vahvuuksillaan uuteen työhön uudelle toimialalle kahden kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä.

Case 2:

Valmennettavat: asiantuntija-. tuki- ja esimiesroolissa toimivat henkilöt.

Asiakas: Asiantuntijaorganisaatio

Sisältö: yksilövalmennukset

Toteutusjakso: vaihteli valmennettavasta riippuen 2-7 kuukauden välillä

Tulokset: 60% valmennettavista sijoittui uusiin tehtäviin tai toteutti muun työelämäratkaisun 1-3 kuukauden kuluessa valmennusjakson päättymisestä.

 

Ryhmämuotoinen outplacement-valmennus

Case 1:

Valmennettavat: it-asiantuntijoita, taloushallinnon ja myynnin henkilöstöä.

Asiakas: IT-alalla toimiva suomalainen pörssiyritys.

Sisältö: ryhmävalmennukset (suomeksi & englanniksi), lisäksi yksilöllisiä valmennustapaamisia ja itsenäisesti suoritettavat tehtäviä.

Toteutusjakso: 1 kuukausi

Tulokset: Valmennettavat sijoittuivat uusiin tehtäviin 1-10 kuukauden kuluessa valmennuksen päättymisestä.

Case 2:

Valmennettavat: 155 henkilöä (15-25 henkilön ryhmät): toimihenkilöitä, asiantuntijoita, esimiesasemassa toimineita henkilöitä teknisin tai kaupallisin tutkinnoin ja työkokemuksin.

Asiakas: Elinkeinoelämän kehitysorganisaatio

Sisältö: ryhmävalmennukset, pienryhmäworkshopit ja yksilölliset tapaamiset. Lisäksi itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutusjakso: 20 arkipäivää (n. 1kk) per ryhmä

Tulokset: Lähes 70% osallistujista löysi uuden työpaikan 3 kuukauden kuluessa valmennuksen päättymisestä.

Case 3:

Valmennettavat: liiketoiminnan kehityksen, markkinoinnin ja myynnin asiantuntijoita ja esimiehiä.

Asiakas: Teknologia-alalla toimiva suomalainen yritys

Sisältö: MuutosKoulutus-mallinen ryhmävalmennus, lisäksi yksilöllisiä valmennustapaamisia ja itsenäisesti suoritettavat tehtäviä.

Toteutusjakso: ryhmävalmennus 10 päivää, jonka lisäksi yksilölliset tapaamiset valmennettaville sopivalla aikataululla

Tulokset: Valmennettavat sijoittuivat uusiin tehtäviin 1-6 kuukauden kuluessa valmennuksen päättymisestä.

Case 4:

Valmennettavat: asiantuntija-. tuki- ja esimiesroolissa toimivat henkilöt.

Asiakas: Kaupan alalla toimiva organisaatio

Sisältö: MuutosKoulutus-mallinen ryhmävalmennus, jota tuettiin yksilöllisin valmennustapaamisin ja itsenäisesti suoritettavin tehtävin.

Toteutusjakso: ryhmävalmennus 10 päivää, jonka lisäksi yksilölliset tapaamiset valmennettaville sopivalla aikataululla

Tulokset: Valmennettavat sijoittuivat uusiin tehtäviin tai toteuttivat muun työelämäratkaisun 2-12 kuukauden kuluessa valmennuksen päättymisestä.