MuutosKoulutus irtisanomistilanteessa

Ammatillinen koulutus tehostamaan uudelleensijoittumista

TalentGaten ja Uudenmaan ELY-keskuksen MuutosKoulutus -konsepti on suunnattu tilanteisiin, joissa yritys/organisaatio joutuu irtisanomaan useamman henkilön ja heille halutaan tarjota ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutuskokonaisuus – joka edesauttaa heidän uudelleensijoittumistaan työmarkkinoilla.

ELY-keskus hyväksyy jokaisen toteutuksen erikseen ja toteutus on riippuvainen ajankohdan rahoitustilanteesta. Mikäli rahoitusta on saatavana, pyritään palvelu käynnistämään välittömästi irtisanomistilanteen yhteydessä.

Ammatillisia valmennusteemoja ovat mm. projektinhallinta, digitaalinen markkiointi, yleiset liiketoimintataidot ja -osaaminen, juridiikka, osto- ja hankintatoimi. Lisäksi mukana voi olla ura- ja työnhakuvalmennuksen teemoja ja kartoittavia osioita joiden kautta työnhakijan urapolkuja voidaan hahmottaa tarkemmin.

Valmennuksen käynnistäminen edellyttää n. 10 henkilön ryhmää.