Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut

Henkilöstön liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Autamme yrityksiä kehittämään henkilöstönsä osaamista. Räätälöidyt sisäiset koulutus- ja valmennusohjelmat varmistavat yrityksen oikeanlaisen osaamispääoman myös tulevaisuudessa. Samalla voidaan toteuttaa osaamiskartoituksia ja coaching-valmennuksia yksittäisille työntekijöille tai henkilöstöryhmille.

Räätälöidyn koulutuksen sisältö ja toteutuksen menetelmät suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaan yhteistyössä laajan kouluttajaverkostomme kanssa. Tarvittaessa koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään ELY-keskuksen tukimuotoja, jotka kohdentuvat erityisesti pk-sektorin yritykselle henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen.

Nykyisen henkilöstön kouluttamiseen ovat vaihtoehtoja lyhytkestoiset seminaarimuotoiset koulutukset ja valmennukset sekä pitkäkestoiset koulutusohjelmat. Koulutus suunnataan halutulle henkilöstöryhmälle.

Liiketoiminta-aiheiset koulutukset ja valmennukset sopivat tilanteisiin, joissa henkilöstön osaamista halutaan nostaa uudelle tasolle. Teemaesimerkkejä edustavat mm. strateginen markkinointi, sosiaalinen media markkinoinnissa ja viestinnässä, myynti- ja neuvottelutaidot, myynnin johtaminen, asiakkuuksien hallinta, projektinhallinta, osto- ja hankintatoimi, liiketoiminnan juridiikka ja IPR-strategiat, kansainvälinen liiketoiminta, EU-projektit ja -rahoituskanavat, IT-projektit, hankintatoimi ja logistiikka.

Coaching-palveluillamme asiakasyritys varmistaa avainhenkilöiden motivoivan tehtäväkehityksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden sovittamisen liiketoiminnan tilanteeseen.

Trainee-ohjelmat, räätälöity RekryKoulutus

Toteutamme trainee-ohjelmia tarjoten asiakkaalle koko prosessin ohjelman markkinoinnista, henkilövalinnoista käytännön toteutukseen. Henkilövalintaprosessi kattaa trainee-ohjelman markkinoinnin, hakemusten vastaanottamisen, ehdokkaiden haastattelut ja esittelyn asiakasyritykselle. Trainee-ohjelmaan voidaan sisällyttää noin 10-20 päivän liiketoimintaosaamista kehittävä koulutuskokonaisuus, jonka TalentGate toteuttaa yhteistyössä asiantuntijoidensa kanssa – vastaten koulutuksen käytännön toteutuksen toimista.

Asiakasreferenssit:
1. VTT:lle räätälöity innovaatiojohtamisen trainee -ohjelma vuonna 2010; lähes 160 KTM- ja DI-taustaista hakijaa – 18 valittua traineeta puolen vuoden traineejaksolle.

2. Sofigate Oy:lle räätälöity RekryKoulutus 2015-2016; kohteena IT-alan kokeneet työnhakijat ja heidän kouluttaminen asiakasprojektitoimintaan.

3. Digiosaamisen kehittäminen Hämeen yrityksissä RekryKoulutus 2017; mukana 20 Hämeen yritystä joille koulutettiin digimarkkinoinnin osaajia alueen työnhakijoista.