Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Onko yrityksessänne tarve asiantuntijalle?
Soita Hermann Alatalo, 040 5572279

ELY-keskus

TE-palvelut

logot-FEC

Sopimukset ja sopimusneuvottelut, sähköisen markkinoinnin sääntely, immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen, jakelu- ja jälleenmyyntisopimukset, tietoturva- ja suojakysymykset, kansainväliset sopimukset, sähköiset kauppapaikat, tekijänoikeudet verkossa…

Digitalisaatiokehitys tuo erityisiä osaamistarpeita yrityksille ja organisaatioille sekä oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta että teknologiatuotteiden ja -palvelujen kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Keskeisiä juridisia kysymyksiä tällöin ovat mm. tarkoituksenmukaisten sopimusten laatiminen eri tilanteissa, teknologisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaaliset oikeudet ja niiden suojaaminen & sähköisissä kanavissa tapahtuvan liiketoiminnan juridinen ympäristö. Osaajia tarvitsevat näillä alueilla sekä juridisia palveluja tarjoavat yritykset, teknologiatuotteita kehittävät ja tarjoavat yritykset sekä yritykset ja organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa uusia teknologioita hyödyntäen.

TalentGaten F.E.C-koulutus?

Uudet teknologiat ja juridiikka F.E.C-koulutus on Sinulle joka olet hakemassa töitä ja haluat kehittää liiketoimintalähtöisen juridiikan osaamistasi teknologiatuotteiden, -yritysten ja -palvelujen hyödyntämisen näkökulmasta. Tavoitteenasi on jatkossa toimia esimerkiksi lakimiehen tai avustavan lakimiehen tehtävissä, yrityksen tuotteiden/palveluiden immateriaalioikeuksiin ja niiden suojaamiseen, kansainvälisiin sopimuksiin, riskienhallintaan, henkilöstöhallintoon, lisensiointi-, jakelu- tai jälleenmyyntisopimuksiin, sähköiseen kaupankäyntiin ja kauppapaikkoihin, tietosuoja- ja turvakysymyksiin, liiketoiminnan kehittämiseen tai juridisten asiantuntijapalvelujen hankintaan liittyvissä tehtävissä.

Kyseessä on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkima työvoimakoulutus, jonka TalentGaten toteuttaa yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa. Koulutukseen osallistuu yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilta hakien työnhakijoiden joukosta tarpeisiinsa sopivaa uutta asiantuntijaa organisaatioonsa. Tarpeet ovat aina yritys-/organisaatiokohtaisia, joten tämän F.E.C-koutuksen kautta sinulla on mahdollisuus tähdätä juuri omien uratavoitteittesi mukaisiin tehtäviin samalla kun kehität juridista osaamistasi. TalentGate toteutti vastaavan koulutuksen vuonna 2016, koulutus sai erittäin hyvän palautteen.

TalentGaten Uudet teknologiat ja juridiikka F.E.C -koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää), josta noin 100 arkipäivää on käytännön työskentelyä sopivassa yrityksessä ja noin 20 arkipäivää TalentGaten tuottamaa teoriakoulutusta (lähi- ja etäjaksoja).

TalentGaten F.E.C-koulutuksen tavoitteena on aina työsopimus, joka voi toteutua kesken koulutusjakson tai jakson päätteeksi. Yrityksillä ja korkeakoulutetuilla työnhakijoilla on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista, noin 80-90% osallistujista on työsuhteessa koulutuksen päättyessä.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voivat hakea TE-toimiston asiakkaaksi rekisteröityneet työnhakijat, joilla on oikeustieteellinen tutkinto tai vaihtoehtoisesti muun alan tutkintoja suorittaneet, joiden opintoihin tai tähänastiseen työkokemukseen on sisältynyt tämän koulutuksen teemoihin liittyviä tehtäviä.

Tämä F.E.C-koulutus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja yrityksille/organisaatioille.

Hakijoilta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa, lähikoulutusjaksot (teoriaopinnot) toteutetaan osin englanniksi. F.E.C-koulutukseen osallistumisen ajalta työnhakija voi saada työttömyysetuuttaan (yksilöllinen, selvitä oma etuutesi määrä TE-toimistosta). Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Haku päättynyt, koulutus käynnissä!

Koulutuksessa voit aloittaa 6.3.2017 alkaen jolloin kokonaisuus päättyy 1.9.2017. Koulutus sisältää lomajakson 26.-30.6.2017. Huom! Koulutuksessa voit aloittaa maaliskuun 2017 aikana, koulutuksen päättyminen lasketaan aloituspäivän mukaan jolloin kokonaiskesto on aina 120 arkipäivää.

Koulutus (lähi- ja etäosuus)

TalentGaten organisoiman lähi- ja etäkoulutuskokonaisuuden (n. 20 päivää) aikana käsitellään seuraavia teemoja:

1. Johdatus teknologiseen/digitalisoitumiskehitykseen ja tähän liittyvään juridiikkaan

2. Yleinen sopimusoikeus, kansainvälinen oikeus (mm. sopimusoikeuden perusteet ja erityiskysymykset, kansainvälisessä liiketoiminnassa sovellettava lainsäädäntö, yrityksen sopimusten hallinta ja sopimushallinnan kehittäminen)

3. Immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen, IPR-strategiat (mm. johdatus immateriaalioikeuksiin, immateriaalioikeuksien suojakeinot ja näiden käyttäminen eri tilanteissa, IPR-erityiskysymykset, yrityksen IPR-strategian osa-alueet)

4. Sähköisen markkinoinnin sääntely (mm. verkkomarkkinointi, sähköisten materiaalien tekijänoikeudet, ulkopuolisten materiaalien käyttäminen markkinoinnissa, sähköisen markkinoinnin erityiskysymykset)

5. Tietoturva ja tietosuojakysymykset (mm. henkilötietojen kerääminen & hyödyntäminen, tietoturva-asiat oikeudellisesta näkökulmasta, datanhallinta & menettelyt)

6. Sähköiset kauppapaikat ja niihin liittyvät sopimukset (mm. verkkokauppojen lainsäädäntö, sovelluskaupat, vastuukysymykset)

7. Teknologiatuotteet ja -palvelut & työoikeus, henkilöstöhallinnon juridiikka (mm. työsuhdekeksinnöt, työsopimukset ja niiden hallinta, työoikeudelliset kysymykset teknologia-aloilla)

8. Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, neuvottelutilanteet

9. Työnhaku- ja uravalmennus (oman osaamisen tuotteistaminen)

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan TalentGaten koulutustiloissa Helsingissä osoitteessa Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki. Kouluttajina toimivat aihealueiden asiantuntijat mm. asianajotoimistoista ja teknologiayrityksistä. Koulutuksen teemoja lähestytään sekä teorian että käytännönläheisten case-esimerkkien kautta.

Yritykset ja henkilötarpeet

Tämä TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on lähitulevaisuuden henkilötarve tehtävissä joissa vaaditaan juridista osaamista. Aikaisemmin toteutettuun vastaavaan koulutukseen osallistui mm. asianajotoimistoja, eri toimialojen yrityksiä sekä hallinnon organisaatioita.

Mikäli yritys valitsee hakijoiden joukosta tarpeisiinsa soveltuvan henkilön, solmitaan F.E.C-koulutussopimus (kesto 120 arkipäivää). Yrityksen osuus koulutuksen kustannuksista on 7.800 € (+alv. 24%) ja tämä kattaa koko F.E.C-jakson ja sen aikana tapahtuvan työskentelyn ja kouluttautumisen.

F.E.C-koulutusjakso toimii erinomaisena jakson uuden henkilön sisäiselle perehdytykselle, kouluttamiselle ja tulevan toimenkuvan rakentamiselle huomioiden yrityksen tarpeet ja valitun henkilön aikaisemman osaamisen & tämän jakson aikana saaman lisäosaamisen.

Mikäli olette kiinnostuneita tämän koulutuksen hakijoista, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä TalentGateen.

Lisätietoa yrityksille täällä.
Further information in english for companies here.

Lisätietoa valintaprosessista yrityksille ja työnhakijoille antaa:

Lisätietoa koulutuksesta antaa: