Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Tietoa Hämeen työnhakijoille:

Soita 010 231 6922
tai
Hanne Salo, 050 433 5120 &
Pasi Kinnunen, 040 524 3293

TalentGaten asiakaspalvelu 010 231 6922

Tietoa Hämeen yrityksille:

Hanne Salo, 050 433 5120, hanne.salo@talentgate.fi

TalentGate

TE-palvelut

logot-FEC

Kehitä projektiosaamistasi ja löydä uusi työpaikka!

Projektiosaaja 2 F.E.C -koulutus on suunnattu Sinulle, joka haluat kehittää projektitoiminnan osaamistasi ja olet hakemassa töitä. Nyt toista kertaa käynnistyvässä koulutuksessa yritykset Hämeen talousalueelta hakevat kukin tarpeisiinsa sopivaa henkilöä kehittymään ja kouluttautumaan tehtäviinsä. Hämeen työnhakijoilla ja yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista vuodesta 2013 lähtien.

Kyseessä on Hämeen ELY-keskuksen hankkima työvoimakoulutus, jossa päätavoitteena on työllistyminen. Voit tämän koulutuksen kautta suunnata Sinua kiinnostaviin tehtäviin ja samalla vahvistaa projektitoiminnan taitojasi. Projektiosaaja 2 F.E.C on ensisijaisesti Hämeen TE-toimiston työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille sekä alueen yrityksille ja muille organisaatioille.

 


TALENTGATEN F.E.C-KOULUTUS

TalentGaten F.E.C-koulutus (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, jossa yritys valitsee työnhakijoista sopivan henkilön perehtymään ja kouluttautumaan 6 kuukauden koulutussopimusjakson kautta työsuhteeseen.

Projektiosaaja 2 F.E.C antaa Hämeen yrityksille mahdollisuuden ennakoida tulevaa ja kouluttaa sopiva työnhakija itselleen. Yrityksen tarve voi liittyä kasvutavoitteisiin, uusiin tuotteisiin tai palveluihin, uusiin markkina-alueisiin tai toiminnan muutostilanteeseen, jonka kautta tarve uudenlaiselle tekijälle ja osaamiselle on olemassa. Taustaltaan ja työkokemukseltaan sopiva työnhakija saa erinomaisen mahdollisuuden kouluttautua, perehtyä ja käytännön tekemisen kautta orientoitua yrityksen toimintaan, toimialaan ja rakentaa itselleen ja yrityksen tavoitteisiin sopivan tehtävänkuvan.

F.E.C-jaksoon sisältyvä TalentGaten lähi- ja etämuotoinen koulutuskokonaisuus (n. 20 päivää) käsittelee monipuolisesti projektinhallinnan ja liiketoiminnan teemoja teoriasta käytäntöön. Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus IPMA D-sertifiointiin.

TalentGate on toteuttanut F.E.C -koulutuksia Hämeessä vuodesta 2013 lähtien; jo lähes 80 työnhakijaa ja Hämeen yritystä on osallistunut koulutuksiin. Lähes 90% osallistuneista on jatkanut työsuhteessa koulutuksen jälkeen.

TYÖNHAKIJALLE MAHDOLLISUUS UUSIIN TEHTÄVIIN

TalentGaten F.E.C-koulutus tarjoaa työnhakijalle mahdollisuuden kouluttautua ja toimia kiinnostavassa yrityksessä tai toimialalla. Tavoitteesi voi liittyä urasuunnan/toimialan vaihtamiseen, paluuseen työelämään vanhempainvapaalta tms. tilanteeseen. F.E.C-koulutuksen kautta pääset näyttämään kykysi ja kouluttautumaan potentiaalisen työnantajan tehtäviin — tavoitteena on työsopimus tämän noin 6 kuukautta kestävän jakson päätteeksi.

KENELLE

TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon (amk/korkeakoulu) suorittaneille työnhakijoille TAI vankan työkokemuksen kautta pätevöityneille vähintään toimihenkilötasoisissa tehtävissä toimineille työnhakijoille.

TalentGate esittelee valintaprosessin aikana työnhakijoita yrityksille, jotka kiinnostuessaan haastattelevat ehdokkaita ja tekevät valintoja. TE-toimisto tarkistaa jokaisen hakijan kelpoisuuden koulutukseen ja tekee lopullisen hyväksynnän sopivan yrityspaikan löydyttyä. Tämän jälkeen aloittaminen koulutuksessa on mahdollista – joustavasti syksyn aikana.

HAKEMINEN & AIKATAULU

Haku koulutukseen on päättynyt!

KOULUTUS

Projektiosaaja 2 F.E.C -koulutuksen kautta päivität ja kehität osaamistasi projektihallinnan ja liiketoimintaosaamisen aiheista.
Kokonaisuus sisältää noin 20 lähi- ja etäopetuksena toteutettavaa koulutuspäivää TalentGaten koulutustiloissa Lahdessa.

Teoriapainotteisen lähi- ja etäkoulutuksen pääteemat ovat:

1) Johdatus projektitoimintaan

2) Projektien suunnittelu, toteutus ja johtaminen

3) IPMA D-sertifiointi (erillinen tenttitilaisuus, järjestäjänä Projektiyhdistys)

4) Neuvottelutaidot

5) Liiketoimintateemat: Yrityksen sähköinen markkinointi, taloushallinto

6) Työelämätaidot, uravalmennus

Lähikoulutukset toteutetaan noin 1-2 päiväisinä intensiivijaksoina Lahdessa TalentGaten koulutustiloissa.

TOIMEENTULO

Koulutukseen osallistuminen tapahtuu työttömyysetuudella. Jos koulutukseen osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, voi työttömyyskassa tai Kela maksaa koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Työttömyysetuudestasi, korotettuun etuuteen liittyvistä tarkemmista edellytyksistä, enimmäisajasta jne. saat tietoa työttömyysetuutesi maksajalta.

YRITYKSET

Jo lähes 100 yritystä Hämeen alueelta on osallistunut TalentGaten F.E.C-koulutuksiin erinomaisin tuloksin. Yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista, lähes 90% osallistuneista on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.


Yhteyshenkilö:

Hanne Salo

Hanne Salo

Rekrytointipalvelut
+358 (0)50 433 5120