TalentGaten koulutusten yhtenä suosittuna teemana on kansainvälistyminen. Ulkomaan opintojaksot ovatkin aina olleet vahva osa TalentGaten F.E.C-koulutuksia ja eri ryhmien kanssa on vuosien varrella suunnattu mm. Lontooseen, Berliiniin, Brysseliin, Hong Kongiin ja Dubaihin. Opintojakson tarkoituksena on tutustua kohdealueen markkinoihin ja toimintamalleihin sekä usein myös osallistua kohdealueella järjestettäviin ammattimessuihin tai -tapahtumiin. Varsinkin kansainvälistymistä käsittelevissä koulutuksissa ulkomaan opintojakso tuo hyvän lisän kotimaassa toteutetun koulutuksen ja yritystyöskentelyn rinnalle.

Kohdealue vaihtelee eri koulutuksissa – viime joulukuussa Kansainvälinen teknologialiiketoiminta F.E.C-koulutuksen osallistujat suuntasivat Dubaihin, Arabiemiraatteihin. Koulutusosallistuja Laura Kaski koki matkakohteen kiinnostavana: ”Koen, että Arabiemiraateissa on paljon potentiaalia suomalaisille yrityksille. Suomea pidetään kuitenkin teknologian suhteen kehittyneenä maana”. Opintomatkalla tutustuttiin paikallisesti toimiviin suomalaisyrityksiin (mm. Nokia, Finpro, Broadfolio, Gulfpoint, Neste Jakobs, Chiller) ja kuultiin liiketoimintamahdollisuuksista Arabimaissa ja lähialueella. Paikalliset asiantuntijat toivat esille Arabiemiraattien mahdollisuuksia ja haasteita yrityksille sekä kertoivat case-esimerkkien kautta omia onnistumistarinoita alueella. Koulutusryhmän mieleen olivat erityisesti käytännön neuvot, kuten eräs osallistuja kertoo: ”Sain vinkkejä ja ideoita asioista, joita tulisi huomioida, jos lähtisin tekemään kauppaa Dubaissa. Asioita voi myös soveltaa muihin maihin. Opin Dubain roolista kansainvälisen kaupan keskuksena ja kaupankäyntitavoista arabimaissa.” Myös Lauraa säväytti käytännön vinkit: ”On eri asia puhua paperilla kuin oikeasti näyttää paikan päällä, miten liiketoimintaa pyöritetään käytännössä”.

Vaikka kohde oli Lauralle entuudestaan tuttu, matka tarjosi myös uutta näkökulmaa. Esimerkiksi ennakkokäsitys naisten heikommasta asemasta horjui, sillä paikalliset suomalaiset naiset kokivat saavansa paljon arvostusta liike-elämässä ja miesten keskuudessa. Paras oppi Lauralle olikin, että ennakkoluulojen sijaan kannattaa yrittää suhtautua eri kulttuureihin avoimesti.

Opintomatkat tarjoavat myös F.E.C-koulutuksia hyödyntäville yrityksille mahdollisuuden kerätä tietoa kohdealueesta. Mikäli yhteistyöyrityksillä on halua suunnata kyseiselle alueelle, osallistuja voi matkan aikana käydä konkreettista keskustelua paikallisten tahojen kanssa. Vaikka kyseinen kohdealue ei olisikaan tämänhetkisen työn kannalta relevantti, edistää opintomatka ryhmän sisäistä verkostoitumista ja tuo kansainvälistymisnäkökulmaa esille konkreettisesti. ”Ryhmän kanssa syntyi hyvää synergiaa. Osallistujilla oli paljon kokemusta, jota myös jaettiin auliisti muille” Laura toteaa pohtiessaan koulutusreissun antia.

Sisällön lisäksi kiitosta tuli myös ajankohdasta: ”Joulukuussa toteutettu reissu aina aurinkoiseen Dubaihin oli ajankohdaltaan loistava, kun Suomi oli pimeimmillään” Laura kiittelee.

 

Lisätietoa FEC-koulutuksista löydät täältä.

Haku kansainvälistymistä käsittelevään koulutukseen on nyt auki – lisätietoa täältä.