Esite työnhakijoille

Lataa(PDF)

Tietoa Hämeen työnhakijoille:

Anni Partanen, 050 5287922,

Hanne Salo, 050 433 5120 tai

Pasi Kinnunen, 040 524 3293

TalentGaten asiakaspalvelu 010 231 6922

Tietoa Hämeen yrityksille:

Hanne Salo, 050 433 5120, hanne.salo@talentgate.fi

 

TalentGate

TE-palvelut

logot-FEC

Haku koulutukseen on päättynyt.

Myynti ja markkinointi F.E.C on Hämeen (Kanta-Häme & Päijät-Häme) yrityksille ja työnhakijoille suunnattu F.E.C-työvoimakoulutus. Koulutuksen tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja yritysten kohtaamista Hämeen alueella. Helsingissä ja Lahdessa toimiva TalentGate Oy on tämän koulutuksen vastuullisena toteuttajana yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa. Myynti ja markkinointi FEC on Hämeen ELY-keskuksen hankinta.

 

FEC-KOULUTUS

FEC (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, jossa yritys valitsee työnhakijoista sopivan henkilön perehtymään ja kouluttautumaan 6 kuukauden koulutussopimusjakson kautta työsuhteeseen.

Myynti ja markkinointi FEC antaa Hämeen yrityksille mahdollisuuden ennakoida tulevaa kouluttaa sopiva työnhakija itselleen. Yrityksen tarve voi liittyä kasvutavoitteisiin, uusiin tuotteisiin tai palveluihin, uusiin markkina-alueisiin tai toiminnan muutostilanteeseen, jonka kautta tarve uudenlaiselle tekijälle ja osaamiselle on olemassa. Taustaltaan ja työkokemukseltaan sopiva työnhakija saa erinomaisen mahdollisuuden kouluttautua, perehtyä ja käytännön tekemisen kautta orientoitua yrityksen toimintaan, toimialaan ja rakentaa itselleen ja yrityksen tavoitteisiin sopivan tehtävänkuvan.

F.E.C-koulutukseen sisältyvä TalentGaten tuottama lähi- ja etämuotoinen koulutuskokonaisuus (n. 20 päivää) käsittelee monipuolisesti myynnin, asiakkuustoiminnan ja yrityksen markkinoinnin teemoja teoriasta käytäntöön. Koulutuksen kautta osallistuja päivittää ja kehittää osaamistaan yrityksen hyödyksi; esimerkiksi sähköisen markkinoinnin teemat ovat usealle yritykselle kiinnostavia ja ajankohtaisia toiminnan kehittämisen kannalta.

TalentGate on toteuttanut Hämeessä vastaavaa Business Talent F.E.C -koulutusta vuoden 2013 alusta lähtien; lähes 60 työnhakijaa ja alueen yritystä on osallistunut koulutukseen. Koulutettavista lähes 90% on jatkanut työsuhteessa koulutuksen jälkeen ja sekä yrityksillä että työnhakijoilla on erittäin hyviä kokemuksia Hämeessä toteutetuista F.E.C-koulutuksista.

TYÖNHAKIJA

Myynti ja markkinointi F.E.C voi tarjoaa Sinulle mahdollisuuden päästä kouluttautumaan ja toimimaan kiinnostavassa yrityksessä tai toimialalla. Tavoitteesi voi liittyä urasuunnan/toimialan vaihtamiseen, paluuseen työelämään vanhempainvapaalta tms. tilanteeseen. FEC-jakson aikana pääset näyttämään kykysi ja soveltuvuutesi potentiaaliselle työnantajalle — tavoitteena työsopimuksen. Haet tehtäviin, joissa myynnin, asiakkuustoiminnan sekä markkinoinnin osaamisesta on sinulle hyötyä. Voit myös itse miettiä sinua kiinnostavia yrityksiä ja hyödyntää tätä TalentGaten F.E.C-koulutusta työnhaussasi yhteistyössä TalentGaten kanssa.

Koulutukseen hakeutuvien työnhakijoiden ja henkilövalintoja tekevien yritysten tulee olla pääsääntöisesti Hämeen alueelta. Yritysten ohella myös muunlaiset organisaatiot voivat osallistua, mikäli mahdollisuuksia tarjota paikka sopivalle henkilölle on olemassa.

KENELLE

TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon (amk/korkeakoulu) suorittaneille työnhakijoille tai vankan työkokemuksen kautta pätevöityneille vähintään toimihenkilötasoisissa tehtävissä aiemmin toimineille työnhakijoille.

Erityisesti tällä hetkellä alueen yritykset toivovat teknisiä tutkintoja suorittaneita ehdokkaita tarpeisiinsa, joka liittyvät asiakasprojekteihin tai myyntiin.

TalentGate esittelee koulutuksesta kiinnostuneita työnhakijoita yrityksille. Yritykset haastattelevat heitä kiinnostavat ehdokkaat ja tekevät valintoja. Tämän jälkeen henkilö voi aloittaa koulutuksen, mikäli TE-toimisto vahvistaa valinnan.

HAKEMINEN

Haku koulutukseen on päättynyt ja viimeiset koulutuspaikat täytetty! Mikäli sinua kiinnostaa Hämeen F.E.C-koulutukset, tutustu valintaprosessivaiheessa olevaan Projektiosaaja F.E.C-koulutukseemme.

KOULUTUS

TalentGaten Myynti ja markkinointi F.E.C-koulutuksen kautta päivität ja kehität osaamistasi myynnin, asiakkuustoiminnan ja yrityksen markkinoinnin aiheista. Koulutus sopii sekä myynnin ja/tai markkinoinnin tehtäviin tähtääville että myös muulaisissa rooleissa toimiville, joille tämä osaaminen on tarpeen.
Kokonaisuus sisältää noin 20 lähi- ja etäopetuksena toteutettavaa koulutuspäivää TalentGaten koulutustiloissa Lahdessa. Kouluttajina toimvivat alan asiantuntijat sekä koulutusorganisaatioista että alan asiantuntijayrityksistä.

Koulutuksen pääteemat ovat:

1) Myynti ja asiakkuuksien hallinta

 • Johdatus myyntitoimintaan
 • Asiakkuuden hallinnan perusteet

2) Myyntityö ja myynnin kehittäminen

 • Henkilökohtaiset myyntitaidot ja niiden kehittäminen
 • Yrityksen myyntiprosessit

3) Markkinointi b-to-b- liiketoiminnassa

 • Moderni markkinointiajattelu
 • Markkinoinnin merkitys yrityksen menestyksessä

4) Yrityksen sähköinen markkinointi

 • Digitaaliset markkinointikanavat
 • Sosiaalinen media yrityksen hyötykäytössä

5) Sopimusoikeus, markkinoinnin juridiikka

 • Sopimusoikeuden perusteet
 • Sopimustyypit (esim. alihankintasopimukset)
 • Sähköisten materiaalien käyttö ja säännökset

6) Esiintymis- ja neuvottelutaidot

7) Työelämätaidot, uravalmennus

Lähikoulutukset toteutetaan noin 1-2 päiväisinä intensiivijaksoina Lahdessa TalentGaten koulutustiloissa.

TOIMEENTULO

Koulutukseen osallistuminen tapahtuu työttömyysetuudella. Jos koulutukseen osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, voi työttömyyskassa tai Kela maksaa koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Työttömyysetuudestasi, korotettuun etuuteen liittyvistä tarkemmista edellytyksistä, enimmäisajasta jne. saat tietoa työttömyysetuutesi maksajalta.

YRITYKSET

TalentGaten Myynti ja Markkinointi F.E.C-koulutus on avoin kaikille Hämeen (Kanta- ja Päijät-Häme) alueen yrityksille ja organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita ja kiinnostusta kouluttaa itselleen uusi työntekijä. Vuodesta 2013 lähtien jo lähes 60 Hämeen alueella toimivaa yritystä on osallistunut TalentGaten F.E.C-koulutuksiin erinomaisin tuloksin.

Kuinka yritys voi osallistua?

Ottakaa yhteys TalentGateen – keskustellaan alustavasta henkilötarpeestanne. Kartoitamme tämän koulutuksen ehdokkaista teille potentiaalisia henkilötä ja pääsette tarkastelemaan hakijatietoja. Voitte haastatella ehdokkaita sopivalla aikataululla ja mikäli teette valinnan, solmitaan koulutussopimus.

Yhteyshenkilö:

Hanne Salo

Hanne Salo

Rekrytointipalvelut
+358 (0)50 433 5120