Räätälöimme laaja-alaisia ja monimuotoisia MuutosKoulutus/MuutosTurva -palveluja irtisanomistilanteeseen joutuville yrityksille ja organisaatioille.

Irtisanomistilanteeseen voidaan rakentaa kohderyhmälle soveltuva palvelukokonaisuus, jonka kautta uuteen tilanteeseen joutuvat henkilöt saavat tukea ja apua uuden työpaikan löytämiseksi. Palvelukokonaisuudessa voidaan yhdistellä outplacement-valmennusosioita sekä tarjolla olevia MuutosKoulutus -elementtejä.

MuutosKoulutuksella voidaan vastata irtisanomistilanteeseen tarjoamalla irtisanotuille heidän tarpeisiinsa räätälöityä kartoituksen ja uravalmennuksen yhdistävää palvelua ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta ja valmennusta.

MuutosKoulutus on ELY-keskuksen sääntelemä palvelu irtisanomistilanteisiin, TalentGate on Uudenmaan ELY-keskuksen puitesopimustoimittaja.

Olemme toteuttaneet muutostilanteiden koulutuksia ja valmennuksia  (MuutosKoulutus) vuodesta 2006 lähtien sekä isoille yrityksille että hallinnon organisaatioille ja järjestöille, asiakkaitamme edustavat mm. Nokia, Microsoft Mobile, Aalto-yliopisto sekä Helsingin yliopisto sekä lukuisat yritykset eri toimialoilta.

Yksittäinen MuutosKoulutus voi sisältää mm. seuraavia elementtejä:

  • Kartoitusvaihe: nykyisen osaamisen analysointi, työmarkkinatilanteen tarkastelu, työnhakumenetelmien päivittäminen, uusien urasuuntien pohdinta ja konkreettiset toimintasuunnitelmat seuraavaa työpaikkaa ajatellen.
  • Ammatillisen osaamisen kehittäminen: valituista ammatillisista teemoista rakennettu kokonaisuus, jonka kautta valmennettavat kehittävät taitojaan.MuutosKoulutus on Uudenmaan alueella ELY-keskuksen tukemaa palvelua ja yrityksen soveltuvuuden palvelun toteuttamisen osalta päättää aina ELY-keskus.

Lisätiedot: