Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Onko yrityksessänne tarve asiantuntijalle?
Soita Hermann Alatalo, 040 5572279

ELY-keskus

TE-palvelut

logot-FEC

Sopimukset ja sopimusneuvottelut, sähköisen markkinoinnin sääntely, immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen, tietoturva- ja suojakysymykset, sähköiset kauppapaikat, tekijänoikeudet verkossa…

Haku koulutukseen on päättynyt ja TalentGate on yhteydessä esivalinnasta edenneisiin hakijoihin.

Digitalisaatiokehitys tuo uusia osaamistarpeita yrityksille ja organisaatioille sekä oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta että tuotteiden ja -palvelujen kehittämisen, toteuttamisen, myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. tarkoituksenmukaisten sopimusten laatiminen, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaaliset oikeudet ja niiden suojaaminen & sähköisissä kanavissa huomioitavat säännökset ja menettelytavat. Osaajia tarvitsevat sekä juridisia palveluja tarjoavat yritykset, uusia tuotteita kehittävät ja tarjoavat yritykset sekä organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa uusia teknologioita hyödyntäen.

TalentGaten F.E.C-koulutus?

Liiketoiminta ja juridiikka F.E.C-koulutus on Sinulle joka olet hakemassa töitä ja haluat kehittää liiketoimintalähtöisen juridiikan osaamistasi. Tavoitteenasi on toimia esimerkiksi lakimiehen, liiketoiminnan kehittäjän, myynnin ja sopimusneuvottelujen, sähköisen markkinoinnin, toimitusprojektien, henkilöstöhallinnon, tietosuojan ja -turvan tai juridisten palvelujen hankinnnan tehtävissä.

Kyseessä on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkima työvoimakoulutus, jonka TalentGaten toteuttaa Lakimiesliiton myötävaikutuksella. Yritykset ja organisaatiot useilta toimialoilta hakevat työnhakijoiden joukosta tarpeisiinsa sopivaa uutta asiantuntijaa. Tarpeet ovat aina yrityskohtaisia, joten tämän F.E.C-koutuksen kautta sinulla on mahdollisuus tähdätä juuri sinun tavoitteittesi mukaisiin tehtäviin samalla kun kehität osaamistasi. TalentGate on toteuttanut vastaavan koulutuksen vuosina 2016-2017 ja 2017-2018 erittäin hyvin palauttein. Osallistujat ovat edustaneet sekä oikeustieteellisiä että kaupallisia ja teknillisiä tutkintoja suorittaneita, vastavalmistuneista erittäin kokeneisiin työnhakijoihin.

Liiketoiminta ja juridiikka F.E.C -koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää), josta noin 100 arkipäivää on käytännön työskentelyä sopivassa yrityksessä ja noin 20 arkipäivää TalentGaten tuottamaa teoriakoulutusta (lähi- ja etäjaksoja).

TalentGaten F.E.C-koulutuksen tavoitteena on edistää työllistymistä. Yrityksillä ja työnhakijoilla on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista, noin 80-90% osallistujista on työsuhteessa koulutuksen päättyessä.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voivat hakea TE-toimiston asiakkaaksi rekisteröityneet työnhakijat, joilla on oikeustieteellinen tutkinto tai vaihtoehtoisesti muun alan tutkintoja (kaupalliset/teknilliset) suorittaneet, joiden opintoihin tai tähänastiseen työkokemukseen on sisältynyt tämän koulutuksen teemoihin liittyviä tehtäviä.

Tämä F.E.C-koulutus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja yrityksille/organisaatioille.

Hakijoilta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa, lähikoulutusjaksot toteutetaan osin englanniksi. F.E.C-koulutukseen ajalta työnhakija voi saada työttömyysetuuttaan (yksilöllinen, selvitä oma etuutesi määrä TE-toimistosta). Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt ja TalentGate on yhteydessä esivalinnasta edenneisiin hakijoihin.

Koulutukseen hyväksytään ja sen voi aloittaa, kun sopiva yrityskumppani on löytynyt. Aloitukset tapahtuvat joustavasti 22.10.2018 alkaen ja koulutussopimusjakso sisältää loman 27.12.- 4.1.2019.

Lisätietoa saat TalentGatesta: soita arkisin klo 9-15 välisenä aikana 010 231 6922 tai tule chat-palveluumme osoitteeseen www.talentgate.fi.

Koulutus (lähi- ja etäosuus)

TalentGaten organisoiman lähi- ja etäkoulutuskokonaisuuden (n. 20 päivää) aikana käsitellään seuraavia teemoja:

1) Johdatus digitalisoitumiskehitykseen ja tähän liittyvään juridiikkaan
2) Yleinen sopimusoikeus, kansainvälinen oikeus
3) Immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen, IPR-strategiat
4) Sähköisen markkinoinnin ja kaupankäynnin sääntely
5) Tietoturva- ja tietosuojakysymykset, GDPR
6) Sähköiset kauppapaikat ja niihin liittyvät sopimukset
7) Työoikeus, henkilöstöhallinnon juridiikka
8) Esiintymis-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
9) Työnhaku- ja uravalmennus

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan TalentGaten koulutustiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Kouluttajina toimivat aihealueiden asiantuntijat mm. asianajotoimistoista ja muista yrityksistä. Koulutuksen teemoja lähestytään sekä teorian että käytännönläheisten case-esimerkkien kautta.

Yritykset ja henkilötarpeet

Tämä TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on lähitulevaisuuden henkilötarve tehtävissä joissa vaaditaan juridista osaamista. Aikaisemmin toteutettuun vastaavaan koulutukseen osallistui mm. asianajotoimistoja, eri toimialojen yrityksiä sekä hallinnon organisaatioita.

Mikäli yritys valitsee hakijoiden joukosta tarpeisiinsa soveltuvan henkilön, solmitaan F.E.C-koulutussopimus (kesto 120 arkipäivää). Yrityksen osuus koulutuksen kustannuksista on 7.800 € (+alv. 24%) ja tämä kattaa koko F.E.C-jakson ja sen aikana tapahtuvan työskentelyn ja kouluttautumisen.

F.E.C-koulutusjakso toimii erinomaisena jakson uuden henkilön sisäiselle perehdytykselle, kouluttamiselle ja tulevan toimenkuvan rakentamiselle huomioiden yrityksen tarpeet ja valitun henkilön aikaisemman osaamisen & tämän jakson aikana saaman lisäosaamisen.

Mikäli olette kiinnostuneita tämän koulutuksen hakijoista, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä TalentGateen.

Lisätietoa yrityksille ja työnhakijoille: