TalentGate on toteuttanut Junior Business Talent F.E.C-koulutuskokonaisuutta vuodesta 2014 lähtien erittäin hyvin tuloksin ja kokemuksin. Koulutuksen kautta jo yli 100 nuorta vastavalmistunutta korkeakoulutettua on löytänyt uusia mahdollisuuksia työurilleen. F.E.C-koulutuksen suorittaneista noin 80% on rekrytoitunut työsuhteeseen joko kesken koulutuksen tai sen päätteeksi.

”Hei, nyt on työsopimus allekirjoittamista vaille valmis. Kiitosta täytyy antaa myös sinne TalentGateen päin koulutuspäivistä ja järjestelyistä. Etenkin projektihallintakoulutus tuli itselle todella tarpeeseen. Ja Berliinin opintomatka oli kyllä loistava!” Osallistujan palaute, tammikuu 2016

”TalentGaten F.E.C-koulutusohjelma on ollut juuri tähän duunipaikkaan sopiva ja antanut juuri niitä eväitä, joita tarvitsinkin. En usko, että kyseistä paikkaa olisi tullut avoimeksi (ainakaan tässä laajuudessa/näillä vastuualueilla) mikäli koulutusohjelmaa ei olisi, joten olen luonut itselleni työpaikan sekä projektin koulutusohjelman avulla. Aloitan jakson päätteeksi kehityspäällikkönä vastuualueella sähköiset myynti- ja palvelukanavat. Olen brändännyt itseni ”digilähettilääksi” ja päässyt verkostoitumaan laajalti yrityksessä. Joten kiitos jeesistä. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin.” Osallistujan palaute, helmikuu 2016

”En työllistynyt Fecin kautta yhteistyöyritykseen, mutta aloitan huomenna uudessa työssä koulutuskoordinaattorina. Tämän paikan saantiin auttoi varmasti Fecin kautta kerätty kokemus HR-alalta. Kiitos siis paljon tästä koulutusjaksosta” Osallistujan palaute , helmikuu 2017

Junior Business Talent F.E.C-koulutuksen ensimmäiset osallistujat aloittivat n. 6 kuukautta kestävän F.E.C-jakson syksyllä 2014. Koulutuksen läpikäyneiden kokemuksia ja kommentteja:

 

Anna kuva

Viestinnän linjalta valmistunut medianomi Anna palkattiin FEC-jakson päätteeksi viestintä- ja markkinointivastaavaksi. 

Miksi hait TalentGaten Junior Business Talent F.E.C-koulutukseen?

Koska minulla ei ollut työkokemusta ja koin työnhakemisen sen vuoksi hyvin hankalaksi. Ajattelin tämän koulutusohjelman tuovan paljon lisäarvoa mm. CV:hen.Koulutus oli erittäin hyödyllinen kanava! Pääsin pariin haastatteluun, joista molemmat yritykset vaikuttivat mielenkiintoisille. Pääsin toiseen yritykseen töihin ja hyödyin vakituisen työpaikan omalta alaltani.

Yleisiä kommentteja & kokemuksia:

Parasta TalentGaten F.E.C-koulutusjaksossa oli työn saaminen, mutta koin myös kaiken tarjonnan hyödylliseksi.Myös kontaktit muihin ihmisiin jaksolla oli hyvin tärkeä aspekti. Olen erittäin tyytyväinen koulutusjaksoon, eikä minulla ole muuta kuin kehuja. Kouluttajat ja TalentGaten työntekijät olivat osaavia ammattilaisia ja tuntuivat oikeasti välittävän ihmisistä. 

 

Kuva Eeva Hykkö

Diplomi-insinööriksi valmistunut Eeva palkattiin TalentGaten Junior Business Talent F.E.C-koulutuksen päätteeksi sales support –nimikkeellä.

Miksi hait TalentGaten Junior Business Talent F.E.C-koulutukseen?

Toivoin löytäväni oman alani työkokemusta, ja ohjelma vaikutti mielenkiintoiselta. Ohjelmaan liittyvä lisäkoulutus syventäisi osaamistani. Ohjelman kautta voisi olla mahdollisuus saada työpaikka harjoittelun päätyttyä.  

Yleisiä kommentteja & kokemuksia:

Sain koulutustani vastaavaan paikan, jossa olen saanut mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, ja ohjelman koulutuksissa sain tukea harjoitteluuni ja tutustuin uusiin ihmisiin. Olen koulutukseltani tekniseltä alalta, joten erityisesti myyntiin ja markkinointiin sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät koulutukset olivat erinomainen tuki uusiin työtehtäviini. Ja mikä parasta, sain myös jatkaa yrityksessä Junior Business Talent F.E.C-jakson päätyttyä!