Lisätietoa: 010 231 6922

 

ELY-keskus

TE-palvelut

 

 

 

Kouluttaudu osaajaksi, joiden kysyntä on kasvavaa! HubSpot -osaaja koulutuksen kautta kehität digimarkkinoinnin osaamistasi ja vahvistat asemaasi työmarkkinoilla!

 

Markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon ja yritykset pyrkivät saamaan kilpailuetua markkinoilla erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden kautta. HubSpot-osaajien kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja työmarkkinoille tarvitaan jatkuvasti lisää osaajia. TalentGate käynnistää yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa HubSpot osaaja -koulutuksen, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen työttömien tai lomautettujen osaamista ja vahvistaa työllistymismahdollisuuksia kasvavan alan tehtäviin. Koulutuksen suorittaneilla ja sertifioiduilla osaajilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistymiseen. Koulutuksen kesto on 15.6.-29.7.2020 ja se toteutetaan kokonaan digitaalisesti.

Kenelle koulutus sopii?

 

Sinulla voi olla aiempaa kokemusta mm. myynnin, asiakaspalvelun tai markkinoinnin aloilta, mutta myös muun taustan omaavia työttömiä tai lomautettuja voidaan ottaa mukaan koulutukseen. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat myös TE-toimiston asiakkaat, joilla on teknologiaosaamista ja kiinnostus työllistyä markkinointiteknologioiden pariin. Koulutus ei ole toimialariippuvainen, joten aiempi taustasi voi olla myös esimerkiksi horeca- tai palvelualalta. Taustasi lisäksi avainasemassa on motivaatiosi kehittää omaa osaamistasi. Aiempaa ymmärrystä HubSpot-teknologiasta ei vaadita. Koulutus on tarkoitettu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan alueen työttömille ja lomautetuille.

Koulutuksen tavoitteena on oppia perusteet HubSpot-teknologiasta. Taustasi huomioiden, sinulla on mahdollisuus työllistyä koulutuksesta saaduilla taidoilla esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

· Myynnin tai asiakkuudenhallinnan rooleihin, joissa hyödynnetään sähköisiä asiakkuudenhallintajärjestelmiä (esim. HubSpot CRM)
· Markkinoinnin koordinaattori- ja asiantuntijarooleihin, jossa painopisteenä voi olla esimerkiksi digitaalinen markkinointi, somemainonta, sisällöntuotanto
· Teknisempiin HubSpot pääkäyttäjätehtäviin, jossa painopisteenä on järjestelmän tekninen ymmärtäminen ja vastuullinen rooli HubSpot-järjestelmää laajasti käyttävässä organisaatiossa

 

 

Koulutuksen sisältö

 

Koulutuksen kautta saat ymmärryksen HubSpotin eri teknologioista ja ymmärrät käytännössä, kuinka järjestelmän kautta käsitellään dataa, tehdään markkinointia sekä pyöritetään myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Saat lisäksi mahdollisuuden suorittaa HubSpot- ja Google-sertifikaatteja, jotka tuovat selvän kilpailuedun alan työtehtäviä haettaessa.

Koulutus sisältää seuraavat moduulit:

 1. Digimarkkinointi ja myynti HubSpot-teknologiaa hyödyntäen (15 kontaktipäivää):
  • Kasvumarkkinointi ja HubSpot alusta
  • Verkkonäkyvyyden kasvattaminen – löydy Googlesta
  • Keskusteleva markkinointi
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Laskeutumissivut ja blogit
  • Liidien keräämisen työkalut
  • Markkinoinnin automaatio
  • Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun raporotinti & mittaaminen
  • Mainokset ja mainonta
  • Inbound kampanjan rakentaminen HubSpotissa
  • Verkkosivut
  • Asiakkuudet, myynnin pipeline
  • Asiakaspalvelu, kyselytyökalut
 2. HubSpot sertifiointien suorittaminen ja markkinoinnin muut työkalut (10 etäpäivää):
  • Webinaaritallenteita, webinaareja ja videoita digimarkkinoinnin ja myynnin aiheista
  • HubSpot sertifiointitentteihin valmistautumista & tenttien suorittaminen
  • Google sertifiointitentteihin valmistautumista & tenttien suorittaminen
 3. Työelämätaitojen kehittäminen (3 kontaktipäivää, 4 etäpäivää)
  • Työnhakuvalmennus, yrittäjyysvalmennus

Koulutus ei sisällä lähiopetusta, vaan se toteutetaan kokonaan virtuaalisesti. Koulutuksen kesto on 32 päivää ja se jakautuu seuraavasti
· 18 kontaktipäivää
· 14 etäpäivää

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti. Kontaktiopetus toteutetaan virtuaalisten neuvottelusovellusten, kuten Microsoft Teamsin ja Zoomin Meetingin kautta. Sovellukset toimivat helposti selaimessa. Kontaktipäivät ovat live-opetusta eli osallistujat ja kouluttaja ovat yhtä aikaa koulutuksessa. Etäopetuksessa ei olla välittömässä yhteydessä kouluttajaan tai osallistujiin vaan opiskellaan itsenäisesti.

Hae koulutukseen viimeistään 4.6.!

 

Hae koulutukseen viimeistään 4.6. TE-palveluiden kautta täällä. Voit myös jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä haastatteluun kutsuttavat valitaan hakemuksen perusteella. Koulutusvalinnasta ilmoitetaan aina henkilökohtaisesti.

Huomaathan, että koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.