Ura- ja työnhakuvalmennukset, työllistämisvalmennukset

Ura- ja työnhakuvalmennukset, työllistämisvalmennukset

 

TalentGate tuottaa korkealaatuisia ura- ja työnhakuvalmennuksia yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Valmennukset ovat ryhmämuotoisia ja vuorovaikutteisia; TalentGaten valmentajan johdolla pyritään hyödyntämään ryhmän kollektiivinen kokemus kunkin osallistujan hyödyksi. Valmennusten osallistujilla on useimmiten korkeakoulutasoinen tutkinto ja vaihteleva määrä työkokemusta; valmennettavien työroolit ja –kokemus on useimmiten peräisin asiantuntija- tai esimiestason tehtävistä.

 

Tarjoamme valmennettaville:

 

  • Vankan kokemuksemme asiakkaiden työnhakutyön konkreettisesta tukemisesta seuraavan työn ja/tai uravaiheen löytämiseksi
  • Asiantuntijuutemme: Tunnemme työnhakutyön ongelmakohdat sekä rekrytoinnin lainalaisuudet ja suuren joukon erilaisia rekrytoivia yrityksiä ja muita organisaatioita.
  • Henkilökohtaisen otteen: Huomioimme kunkin asiakkaan yksilöllisen lähtötilanteen ja tarjoamme ohjausta ko. lähtökohdista käsin
  • Ketteryytemme: Kokomme takia huomioimme asiakkaan yksilönä, voimme suositella omaa verkostoa tehokkaasti ja reagoida nopeasti
  • Aktiivisuutta ylläpitävän rakenteen: Tarjolla on yksilöllistä ja ryhmämuotoista ohjattua toimintaa seuraavan työn löytämiseksi sekä mahdollisuuden päivittää omaa osaamista

 

Asiakaspalautetta valmennuspalveluistamme:

 

Olemme toteuttaneet useita työnhaku- ja uravalmennuksia sekä valmentaneet satoja työnhakijoita MuutosKoulutus- ja outplacement/uudelleensijoittautumispalvelujemme kautta. Työhallinnon keräämä anonyymi valmennuspalaute on aina ollut erinomaisella tasolla, viimeisimmän valmennuksen keskiarvo oli 4,7 (1=heikko, 5=erinomainen).

 

”Kouluttajien osaaminen todella asiantuntevaa, asianosaavaa, ammattitaitoista ja ajan tasalla olevaa sekä aitoa kiinnostusta aiheeseen. Suosittelen lämpimästi kaikille työnhakijoille työnhaun kaikkien osa-alueiden osaamisen nostamiseksi! Jos minulla valta olisi, antaisin kaikille työnhakua aloittaville mahdollisuuden juuri tähän antiin, mitä juuri tämä valmennus juuri tuollaisena pakettina ja tuolla ammattiasenteella tarjosi.”

 

”Koulutus oli todella hyvä ja antoi perspektiiviä omaan hakutyyliin vertaistuen ja ohjauksen kautta. Lisäksi se oli erittäin motivoiva, olin erittäin tyytyväinen substanssiin, jonka sain koulutuksessa.”

 

”Olen todella kiitollinen kun pääsin tähän koulutukseen. Koulutuksessa yksi parasta oli se että sai hyvän vertaisverkoston ja kannustusta työnhaussa jaksamiseen. Perusasiat olivat minulla jo kunnossa ennen koulutusta mutta sain arvokkaita lisävinkkejä ja koulutusta työnhaun eri osa-alueilla. Voin erittäin lämpimästi suositella tätä koulutusta.”

 

”Kouluttajat olivat ammattitaitoisia, todella kannustavia kaikkia kohtaan. Loistava ryhmähenki koska koko ryhmä oli upea kooste eri alojen huikeita ammattilaisia – kaikki tsemppasivat toinen toisiaan. Ehdottomasti suosittelen jos joku tuttavani sattuisi jäämään työttömäksi. Kiitos työvoimahallinnolle, että tällaisia mahdollisuuksia on.”

 

 

Lisätietoa:

 

Valmennuksiimme haetaan www.te-palvelut.fi –sivuston kautta ja hakijan tulee olla rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon voidakseen hakea. Tällä hetkellä haussa ei ole ura- tai työnhakuvalmennuksia.

Räätälöimme myös yrityskohtaisia uravalmennuksia tilanteisiin, joissa nykyisen henkilöstön osaaminen ja kehityspolku halutaan täsmentää organisaatiomuutosten kautta sopivaan suuntaan.