MuutosKoulutus-tarjonta Helsingin yliopistosta v. 2016 yt-neuvotteluissa irtisanotuille:

MuutosKoulutus-palvelu on päättynyt 31.12.2016.