Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Työnhakija – kysy lisätietoa!
Soita 010 231 6922

Yrityksellänne tarve uudelle henkilölle?
Soita 010 231 6920

ELY-keskus

TE-palvelut

logot-FEC

Tehoa ja uusia resursseja kansainvälistymiseen – TalentGaten F.E.C-koulutus yhdistää teknologia-alojen yritykset & kansainvälisiin tehtäviin tähtäävät työnhakijat!

Kansainvälinen teknologialiiketoiminta – Global Technology Business Talent F.E.C –koulutuksen tavoitteena on kouluttaa suomalaisille kansainvälistyville tai jo kansainvälisesti toimiville erityisesti teknologia-alojen yrityksille uusia, kansainvälisen liiketoiminnan ja valitun kohdemarkkina-alueen toimintamallit tuntevia työntekijöitä. Syksyllä 2017 käynnistyvässä koulutuksessa keskitytään Lähi-Itään (erityisesti Arabiemiraatit) potentiaalisena markkina-alueena. Vastaava koulutus päättyi keväällä 2017 erittäin hyvin tuloksin – osallistujat edustivat kaupallisia, teknillisiä sekä muita tutkintoja ja koulutukseen osallistui teknologia- sekä myös muiden alojen yrityksiä.

Tähän Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaan F.E.C-työvoimakoulutukseen (Further Educated with Companies) osallistuu yrityksiä useilta toimialoilta. Mukana on yrityksiä pienistä kasvuyrityksistä suuriin monialayhtiöihin saakka – vaikka painopisteenä ovat teknologia-alan yritykset, ei tämä ole poissulkeva tekijä yritysten osallistumiselle.

Tämän F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää) ja se sisältää TalentGaten tuottamat asiantuntijaseminaarit (noin 22 päivää lähi- ja etäjaksoja mukaan lukien opintomatkan) sekä käytännön perehtymistä ja työskentelyä sopivassa yrityksessä (noin 98 päivää). TalentGaten tuottama kokonaisuus sisältää opinto- ja verkostoitumisjakson Arabiemiraatteihin (Dubai) joulukuussa 2017.

TalentGate on kansainvälistymistä edistävien koulutusten asiantuntija – henkilöstömme on toteuttanut vastaavia koulutuksia vuodesta 1996 lähtien. Verkostoitumis-, markkinaselvitys- ja opintomatkojemme kohteita ovat Arabiemiraattien ohella olleet mm. Piilaakso, Aasia (HongKong, Malesia, Singapore) sekä Euroopassa Bryssel, Lontoo ja Berliini.

Miksi Arabiemiraatit / Dubai?

Lainaus Team Finland -sivustolta: Arabiemiraatit tarjoaa suomalaiselle yritysmaailmalle merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Maan kasvuodotukset pitkällä tähtäimellä ovat hyvät ja niihin liittyvät kehittämissuunnitelmat mittavat. Suurien infrastruktuurihankkeiden lisäksi Arabiemiraatit hakee uusinta teknologiaa sekä osaamista – usein etsitään myös parasta ja kalleinta. Korkean teknologian kysyntä kattaa myös kapean alan hightech -osaamisen, joka merkitsee liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksillekin. Suomalaisyritysten vahva läsnäolo sekä suomalainen osaaminen ja asiantuntemus Arabiemiraateissa tarjoavat hyvät edellytykset kartoittaa vienninedistämisen kannalta potentiaalisia sektoreita ja signaloida markkinatrendejä Suomeen. Suomalaisten yritysten viennin kannalta potentiaalisia sektoreita ovat terveydenhuolto, koulutus, uusiutuva energia, rakennusteollisuus ja informaatioteknologia.

Kuka voi hakea?

Hakea voivat kaupallisen tai teknillisen tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet työnhakijat, myös kansainväliset tutkinnot huomioidaan. Hakijalla voi olla myös alempitasoinen tutkinto, mikäli hän on työskentelyn kautta pätevöitynyt. Koulutukset järjestetään suomeksi ja englanniksi, hakijalla tulee olla tätä ajatellen riittävä kielitaito. Kokemus kansainvälisestä toiminnasta katsotaan eduksi.

Olet hakemassa töitä kansainvälisen liiketoiminnan parista – haluat suuntautua esimerkiksi myyntiin & asiakkuuksien hallintaan, markkinointiin, messutapahtumaorganisointiin, osto- ja hankintatoimen tehtäviin, jakelukanavien kartoittamiseen & kehittämiseen, yhteistyökumppanien kartoittamiseen, ohjelmisto-/IT-tuotteiden lokalisointiin, sopimusneuvotteluihin, alihankintaverkoston rakentamiseen, asiakaspalvelutoimintoihin jne. Koulutukseen sisältyvä markkina- ja verkostoitumisjakso Arabiemiraateissa toimii yhtenä keinona verkostoitua ja hakea tietoa yritysten tuleville päätöksille. Yritysten tarpeet ovat yksilöllisiä ja tämä koulutus voi olla väylä juuri sinua kiinnostavaan tehtävääh ja työpaikkaan!

F.E.C-koulutuksen aikana osallistuja voi saada työttömyysetuuttaan; koulutusjakso Helsingissä sekä opintojakson lennot, majoitus ja tapahtumat ovat osallistujalle maksuttomia.

Yritykset – mahdollisuus uuden työntekijän löytämiseen kouluttaen!

TalentGaten F.E.C-koulutukset ovat suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita ja jotka haluavat kouluttaa tätä kautta itselleen uuden työntekijän. TalentGaten F.E.C-koulutus tuo mahdollisuuden valita työnhakijoista omiin tarpeisiin potentiaalinen työntekijä perehtymään ja työn sekä kouluttautumisen kautta pätevöitymään yrityksen tehtäviin.

Yritykset haastattelevat TE-toimiston kautta jatkoon hyväksyttyjä hakijoita ja valitsevat kukin tarpeisiinsa soveltuvan henkilön syys-lokakuun 2017 aikana. Valinnan jälkeen solmitaan koulutussopimus n. 6 kk kestoiselle (120 arkipäivää) F.E.C-koulutusjaksolle. Koulutussopimus on palkaton ja yritykselle tuleva osuus koulutuksen kustannuksista on 7.800 € (+alv.24%) per valittu koulutettava. Tämä laskutetaan yritykseltä siinä vaiheessa kun henkilövalinta joukosta on tehty ja valittu henkilö aloittaa yrityksessä perehtymisen. Yrityksillä ja työnhakijoilla on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista; noin 80% koulutettavista saa F.E.C-koulutuksen kautta työpaikan.

Kiinnostuitko? Lisätietoa yrityksille:

Haku on päättynyt

Koulutus on käynnissä – kiitos kaikille valintaprosessiin osallistuneille!

Lähijaksot Helsingissä, opinto- ja verkostoitumismatka Arabiemiraatteihin

Tämän TalentGaten F.E.C-koulutuksen lähi- ja etämuotoinen noin 22 päivän koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä kansainvälistymisen asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajat edustavat sekä korkeakouluja että alan asiantuntijaorganisaatioita ja -yrityksiä. TalentGaten laaja kouluttajaverkosto kattaa laadukkaita yhteistyötahoja, joiden toteuttamien koulutusten ja valmennusten palaute on hyvällä/erinomaisella tasolla. Kouluttajilla on kokemusta erityisesti teknologiasektorin yritysten toimista kansainvälistymisessä.

Lähijaksot Helsingissä toteutetaan TalentGaten koulutustiloissa Ruoholahdessa (Porkkalankatu 3) alkaen 2.10.2017 ja jatkuen keväälle 2018. Opintojakso Dubaissa toteutetaan loppuvuodesta 2017.

Koulutuksen pääteemat:

1) Johdatus kansainvälistymiseen & kansainvälistymisstrategiat
2) Kansainvälinen markkinointi; messutapahtumat, verkostoituminen
3) Tuotteistaminen
3) Myyntiosaaminen, myyntitaitojen kehittäminen
4) Sopimukset, immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen
5) Kohdemarkkinajakso: Dubai, Arabiemiraatit (joulukuu n. 5 pv)
6) Työelämätaidot, urasuunnittelu, työnhakuvalmennus

Koulutuksen voivat aloittaa yrityspaikan vahvistaneet TE-toimiston hyväksymät hakijat 2.10.2017 alkaen. Tämä F.E.C-koulutus sisältää lomajakson (3 pv, 27.-29.12.2017). Koulutus on osallistujille maksuton sisältäen koulutusjaksot Helsingissä ja opintomatkan.

TalentGaten F.E.C-koulutuksen aloittaminen ja suorittaminen edellyttää sopivaa yrityskumppania, jossa jakson aikana tapahtuva työskentely (työssäoppiminen) tapahtuu teoriajaksojen ohella. Pääosa valinnoista tapahtuu TalentGaten asiakasverkoston kautta – kukin hakija voi myös itse tai yhteistyössä TalentGaten kanssa kartoittaa itselleen sopivaa yrityskumppania.