Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Työnhakija,

soita 010 231 6922

Yritys,

soita 010 231 6920

ELY-keskus TE-palvelut logot-FEC

Kehitä osaamistasi kansainvälisestä & digitaalisesta liiketoiminnasta!

Kansainvälinen liiketoiminta digiajassa F.E.C –koulutus on sinulle, joka olet hakemassa töitä ja haluat laajentaa/syventää osaamistasi kansainvälisestä ja digitaalisesta liiketoiminnasta.

Tavoitteenasi voi jatkossa olla toimiminen asiantuntijana monipuolisissa kansainvälisen myynnin tehtävissä, digitaalisen markkinoinnin tehtävissä, ostojen ja hankintatoimen tehtävissä, lisenssi- ja toimitussopimusneuvottelujen tehtävissä, markkinatutkimusten parissa, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen ja rakentamisen tehtävissä tms. Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaan ja TalentGaten toteuttamaan työvoimakoulutukseen osallistuu yrityksiä eri toimialoilta. Mukana on yrityksiä pienistä kasvuyrityksistä aina suuriin pörssiyhtiöihin saakka.

Korkeakoulutetuilla työnhakijoilla ja yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista jo vuodesta 2004 lähtien! TalentGaten F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää). TalentGaten tuottaman asiantuntijakoulutuksen laajuus on noin 24 päivää, sisältäen kansainvälisen opintojakson Dubaissa. Muu aika F.E.C-koulutuksessa on käytännön työssäoppimista – perehtymistä ja työskentelyä sopivassa yrityksessä.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voivat hakea TE-toimistoon työnhakijaksi rekisteröityneet työnhakijat, joilla on kaupallinen tai tekninen amk/korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutustausta (esim. humanistinen, juridinen tai viestinnän tutkinto). Lisäksi koulutukseen voivat hakea muita tutkintoja suorittaneet työnhakijat, joilla on merkittävää työkokemusta jostain koulutuksen pääteemoista. Hakijoilta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa. Osallistumisen ajalta henkilö voi saada työttömyysetuuttaan; koulutus sekä ulkomaanjaksoon sisältyvät lennot, majoitus ja tapahtumat ovat osallistujalle maksuttomia.

Osallistumisen hyödyt

TalentGaten F.E.C-koulutuksen aikana kartutat työkokemustasi ja osallistut korkeatasoiseen täydennyskoulutukseen. Osallistumisen myötä rakennat myös tärkeitä verkostojasi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Aiemman, keväällä 2017 toteutetun F.E.C -koulutuksen osallistujat ovat rekrytoituneet mm. seuraaviin tehtäviin: business development manager, markkinointi- ja myyntipäällikkö, project consultant, digiviestinnän asiantuntija, asiakasvastaava, sales channel manager. Palautetta osallistujilta: ”Erinomainen koulutuspaketti, laadukas sisältö ja tasokkaat kouluttajat sekä ammattitaitoinen organisointi. Mielestäni Mini-MBA !” ”Erinomaisen hyvä tapa päästä kiinni työpaikkaan. TalentGaten osaaminen oli mielestäni erinomaista ja heidän suhtautuminen meihin opiskelijoina ammattimaista. Työllistyin yhteistyöyritykseen.”

Yrityksille uusia työntekijöitä kouluttaen

Kansainvälinen liiketoiminta digiajassa F.E.C –koulutus antaa yritykselle mahdollisuuden valita työnhakijoista potentiaalinen työntekijä perehtymään ja työn sekä kouluttautumisen kautta pätevöitymään tarjolla oleviin tai tarjolle tuleviin tehtäviin. Yrityksen kustannus F.E.C-koulutuksessa on 7.800 € (+alv.24%) per valittu henkilö kattaen n. 6 kuukauden koulutussopimusjakson ja henkilön saaman koulutuksen. TalentGate on toteuttanut useita vastaavia koulutuksia ja yritykset ovat toteuttaneet onnistuneita rekrytointeja koulutuksen kautta – hakijoissa on mm. erittäin kokeneita, uusia tehtäviä uusilta toimialoilta hakevia osaajia.

Hakeminen

Haky päättynyt!

Koulutusjaksot TalentGatessa

Lähi- ja etäopetuksen pääteemat:

Kansainvälinen liiketoiminta

 • Johdatus kansainväliseen liiketoimintaan
 • Kansainvälinen sopimusjuridiikka
 • Tuotteistaminen
 • Projektien johtaminen ja hallinta
 • Asiakkuuksien hallinta

Digitaalinen liiketoiminta

 • Digitaalinen markkinointi liiketoiminnan kehittämisessä
 • Yrityksen brändäys
 • Social selling
 • Markkinointijuridiikka

Ulkomaan opintojakso Arabiemiraateissa (Dubai)

 • Katsaus markkina-alueeseen ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteisiin
 • Liiketoimintamahdollisuudet eri alojen yrityksille
 • Digitaalisten palvelujen kysyntä ja markkinat
 • Verkostoituminen alueella toimivien liiketoiminnan tukiorganisaatioiden kanssa
 • Yrityskohtaiset toimeksiannot

Työelämätaidot, työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu

Yritystyöskentely – tavoitteena työsopimus

TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita olemassa ja jotka haluavat kouluttaa tätä kautta itselleen tulevan työntekijän työnhakijoiden joukosta. Yritykset määrittelevät valitsemalleen henkilölle tarpeisiin soveltuvan oppimispolun F.E.C-koulutusjaksolle, jonka kautta henkilö perehtyy ja käytännön tekemisen kautta kouluttautuu tuleviin tehtäviin. Koulutussopimukseen perustuva F.E.C-koulutus (6 kk) antaa yritykselle ja potentiaaliselle tulevalle työntekijälle mahdollisuuden rakentaa toimenkuva vastaamaan henkilön vahvuuksia ja uratavoitteita – henkilö kouluttautuu samalla ja kehittää osaamistaan TalentGaten koulutuspäivillä. Yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista; koulutuksesta riippuen 75-90%  koulutettavista saa F.E.C-koulutusjakson kautta työpaikan. F.E.C-koulutusjakson aikana yritys ei maksa palkkaa, mutta suorittaa henkilövalinnan jälkeen yrityksen osallistumisosuuden koulutuksen kustannuksista.

Aikataulu ja valinnat

Aloittaminen koulutuksessa voi tapahtua joustavasti 13.8.-24.9.2018 riippuen, milloin sopiva yrityskumppani löytyy. Koulutus sisältää lomajakson 27.-31.12.2018.

Lisätietoa työnhakijoille numerosta: 010 231 6922.

Lisätietoa yrityksille antaa: