Tehokkaita työllistämisen palveluja ELY-keskuksille ja työvoimahallinnolle

Tehokkaita työllistämisen palveluja ELY-keskuksille ja työvoimahallinnolle

Tuloksellista työllistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteistyössä ELY-keskusten ja työvoimahallinnon kanssa

TalentGate Oy:n avainhenkilöstö on toiminut yhteistyössä alueellisten ELY-keskusten ja työvoimahallinnon kanssa vuodesta 1996 lähtien; toiminta on näiden vuosien aikana ollut menestyksellistä työllistämisen ja osaamisen kehittämisen palveluissa.

TalentGate on vuodesta 2004 lähtien toteuttanut ELY-keskuksille (erityisesti Uudenmaan ELY-keskus) työvoimakoulutus- ja työnhaku-/uravalmennuspalveluja, joiden kohteena ovat korkeakoulutetut ja pääosin kokeneet, työskentelyn kautta pätevöityneet työnhakijat toimihenkilö-, asiantuntija- ja päällikkötasolla. Osaamisen kehittämisen (teoriapainotteiset lähi- ja etäopetuskokonaisuudet) osalta teemme tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, yksittäisten kouluttajien ja valmentajien sekä muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tämä mahdollistaa ajantasaiset ja laadukkaat koulutussisällöt ja asiakkaiden osaamistarpeisiin vastaavat kouluttajat ja valmentajat.

Sisällytämme F.E.C-koulutusten toteutuksiin erittäin hyvää palautetta saaneita ulkomaanopintojaksoja valituille kohdemarkkina-alueille. Nämä jaksot palvelevat sekä yrityksiä että työnhakijoita antaen mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä osaamista sekä edistää yrityksen kansainvälistymistä tai jo aloitettuja toimia tietyllä markkina-alueella. Viime vuosina kohdemarkkina-alueita ovat olleet mm. Aasia (Hong Kong, Kiina), Eurooppa (Saksa, UK), Lähi-itä (Arabiemiraatit). Ulkomaanopintojaksoilla hyödynnetään paikallisesti toimivia suomalaisia sekä viennin edistämisen organisaatioita ja ammattitapahtumia.

Palvelut

TalentGaten palveluvalikoima ELY-keskuksille ja työvoimahallinnolle kattaa korkeakoulutetuille suunnattuja, liike-elämän tarpeisiin soveltuvia toteutuksia perustuen olemassaoleviin toteutusmalleihin (työvoimakoulutus, RekryKoulutus, MuutosKoulutus). Olemme myös aktiivisia uudenlaisten palvelujen pilotoijia, mm. vuonna 2008 toteuttamamme, Uudenmaan ELY-keskuksen hankkima ProTalent-tehovalmennus, oli laajamittainen työnhaun, uravalmennuksen ja osaamisen kehittämisen kokonaisuus. ProTalent -toteutuksessa onnistuneesti yhdistelimme mm. outplacement-palvelujen parhaita elementtejä konkreettisten yrityskontaktien hakemiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen valmennuksiin.

F.E.C-työvoimakoulutus on ollut merkittävä toteutusmalli korkeakoulutettujen työllistämisessä. Uudenmaan ELY-keskuksen tuotemerkin puitteissa (Further Educated with Companies) olemme toteuttaneet vuodesta 2004 alkaen lähes 100 erilaista työvoimakoulutusta erittäin hyvin tuloksin ja palauttein. F.E.C-koulutusten työllistävä vaikutus on ollut erittäin hyvällä tasolla, koulutuksesta riippuen 75-90% koulutetuista on työsuhteessa koulutuksen jälkeen. F.E.C-koulutuksemme ovat myös vahvasti yritysrahoituspainotteisia, jolloin toteutus pohjautuu aitoihin työllistämistavoitteisiin ja ajankohtaisiin osaamistarpeisiin vastaamiseen.

RekryKoulutukset ovat toinen vahva toteutusalueemme tilanteissa joissa yhdelle tai useamman yrityksen joukolle haetaan tietyn osaamistason omaavia uusia työntekijöitä, joita noin 5 kuukauden koulutuksen aikana koulutetaan ja jotka työssäoppimisen kautta antavat käytännön näyttöjä osaamisestaan ja kyvystään oppia yrityksen kannalta kriittiset osaamisalueet. RekryKoulutuksista esimerkkeinä vuosien varrelta VTT innovaatiojohtamisen trainee -ohjelma, Tietoyhteiskunnan Tekijät -RekryKoulutus sekä Digiosaamisen kehittäminen Hämeen yrityksissä -RekryKoulutus.

Yksityisen työnvälityksen palvelut: Äkkilähtö työhön! -pilottihankkeessa Uudellamaalla olemme syksystä 2016 lähtien tarjonneet työnhakijoille digi-, markkinointi- ja IT-taustoin asiantuntevaa ura- ja työhakupalvelua tavoitteena tehostaa asiakkaan työnhakua jotta haluttu tulos saavutetaan. Palvelumme kattaa yksilöllisiä valmennus- ja sparraustoimenpiteitä, ryhmämuotoisia valmennuksia sekä täydentäviä koulutusjaksoja.

MuutosKoulutuksia toteutamme useiden vuosien kokemuksella, olemme toimineet mm. Nokia Bridge -palveluntarjoajana (2011-2013) tarjoten irtisanotuille erilaisia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen suunniteltuja täydennyskoulutuskokonaisuuksia. MuutosKoulutuksiin on liittynyt usein myös ura- ja työnhakuvalmennuksellisia osioita yksilö ja/tai ryhmätasolla; ammattitaitoiset uravalmentajamme ovat edistäneet koulutettavien työnhakutoimia ja uusien uramahdollisuuksien hakemista. Ajankohtaisia MuutosKoulutuksen asiakkaita edustavat mm. Microsoft ja Aalto yliopisto.

Ura- ja työnhakuvalmennukset ovat vahva osaamisalueemme puhuttaessa korkeakoulutetuista ja/tai kokeneista työnhakijoista. Olemme toteuttaneet laajoja ryhmä- ja yksilömenetelmiä yhdistäviä valmennuksia ELY/työvoimahallinnon hankintoina ja valmennuksiimme on osallistunut satoja työnhakijoita. Uusimpana palveluna toteutamme Äkkilähtö töihin! -palvelua osana pilottihanketta, jossa testataan yksityisten toimijoiden kykyä työllistää valitun kohderyhmän työnhakijoita. Tässä palvelussa yhdistämme mm. ProTalent -työnhaun tehovalmennuspilotista saatuja kokemuksia sekä useiden vuosien uravalmennustoteutustemme parhaita käytäntöjä.

 

F.E.C-työvoimakoulutus

F.E.C-koulutuksemme käsittelevät ajankohtaisia liike-elämän kannalta keskeisiä osaamisalueita. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yksittäisten kouluttajien ja erilaisten koulutusorganisaatioiden (korkeakoulutu, oppilaitokset, koulutusyritykset) kanssa – tämä mahdollistaa erittäin laadukkaat ja ajanmukaiset toteutukset.

F.E.C-koulutuksiimme osallistuu yrityksiä erityisesti pk-sektorilta. Työssäoppimispaikkojen hankintaprosessimme on aktiivinen ja perusteellinen; käymme toteutusalueen yrityksiä läpi yhteensä 8 henkilön voimin ja keskustelemme näiden tämän hetken ja tulevista osaamistarpeista. Työnhakijoiden kannalta pystymme löytämään usein tarpeita joita yksittäinen työnhakija ei itse löytäisi tai jotka eivät ole löydettävissä – varsinaisen työnhakijoiden ja yritysten yhteensovittamisen aikana suoritamme perusteellista ideointia sen osalta kuka/ketkä työnhakijat voisivat soveltua millekin yritykselle.

F.E.C-koulutustemme työllistävä vaikutus on tällä hetkellä 75-80% tasolla. Korkeakoulutetuille vastavalmistuneille suunnatun, vuodesta 2013 lähtien toteutetun Junior Business Talent -koulutuksen työllistävä vaikutus on ollut 90% eli erittäin hyvällä tasolla.

Esimerkkejä totetuksistamme, joista löytyy tietoa OPAL-järjestelmästä:

 • Future Business Talent F.E.C (657901); sähköisen markkinoinnin ja kansainvälisen toiminnan koulutus
 • Project Talent IPMA D F.E.C (658107) v.2015: projektiosaamisen koulutus
 • Key Account Manager F.E.C (657911): myynnin ja asiakkuustoiminnan kansainvälinen koulutus
 • Business Talent F.E.C Häme (649470) vuosina 2013-2015: monipuolinen liiketoimintaosaamisen koulutus
 • ICT Project Talent F.E.C (655678,660083) v. 2014 alkaen: englanninkielinen IT-projektiosaamista kehittävä koulutus
 • Sähköisen markkinoinnin osaaja F.E.C (635524, 635524) 2011-2015 (n.  120 koulutettavaa, nonstop-toteutus):
 • Junior Business Talent F.E.C (655967) v. 2015 alkaen: korkeakoulutetuille alle 30-vuotiaille suunnattu osaamisen kehittämisen ja työllistymisen koulutus
 • Liiketoiminta- ja projektiosaaja F.E.C (635531) v. 2014: liiketoiminta- ja projektiosaamista kehittävä koulutus
 • Projektinhallintaa vastavalmistuneille F.E.C (633248): korkeakoulutettujen projektiosaamisen koulutus
 • Markkinointi- ja myyntiosaaja F.E.C (635529): markkinoinnin ja myynnin tehtäviin valmentava koulutus
 • Sijoitus- ja rahoituspalveluasiantuntija F.E.C (627047) v. 2011: Sijoituspalvelututkintoon valmentava koulutus

 

RekryKoulutus

RekryKoulutuksia olemme toteuttaneet useita siten että tavoitteena on ollut noin 15-20 koulutettavan ryhmä ja mukana joko yksi asiakasyritys tai useamman asiakasyrityksen joukko. RekryKoulutukset ovat aina räätälöityjä asiakkaansa näköisiä hankkeita, joissa vastaamme ELY- ja TE-hallintomenettelyistä koko toteutusajan, hakijamarkkinoinnista ja tiedottamisesta, hakijoiden karsinnasta ja koulutukskokonaisuuden rakentamisesta sekä käytännön toteuttamisesta asiakkaan kanssa sovitusti.

Esimerkkejä toteutuksistamme:

 • Sales & Marketing Talent RekryKoulutus (633370) vuonna 2009, useita asiakasyrityksiä
 • VTT Innovaatiojohtamisen Trainee -ohjelma (619465) vuonna 2010; 20 koulutettavaa
 • Sofigate Oy Tietoyhteiskunnan tekijät RekryKoulutus 2015-2016 (662421); 15 koulutettavaa

MuutosKoulutus

Muutoskoulutuksemme pohjautuvat kehittämäämme uravalmennuksen, työnhakuvalmennuksen, ammatillisen kehittymisen sekä outplacement -palvelujen kombinaatioon, joka mahdollistaa hyvin monimuotoiset toteutukset.

MuutosKoulutuksissa hyödynnämme myös vahvaa outplacement -osaamistamme, olemme tarjonnee yrityksille ja organisaatioille yksilö- ja ryhmämuotoisia outplacement -valmennuksia vuodesta 2006 lähtien.

Olemme olleet mukana Nokia Bridge -palveluntarjoajana vuosina 2011-2013 jonka aikan useita satoja irtisanottuja on osallistunut ammatillisen koulutuksen toteutuksiimme. Tällä hetkellä olemme mukana Microsoftin palveluntarjoajana vastaavissa toteutuksissa tarjoten sekä uravalmennuksellista kartoitusosiota että ammatillisen kehittymisen kokonaisuuksia valituista teemoista kuten digitaalinen markkinointi sekä projektinhallinta.

TalentGate on valittu Uudellamaalla ELY-keskuksen MuutosKoulutuksen puitetoimittajaksi vuonna 2016, tämä mahdollistaa irtisanottaville toteutettavat ryhmämenetelmiä hyödyntävät toteutukset.

Esimerkkejä toteutuksistamme:

 • MuutosKoulutus Nokia Bridge (mm. 643329, 643525, 642798, 642613, 641659) 2011-2013, useita koulutusteemoja suomeksi ja englanniksi

Ura- ja työnhakuvalmennus

Vuonna 2008 toteutimme yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa työnhaun ja osaamisen kehittämisen pilottihankkeen ”ProTalent -tehovalmennuksen”. Tuohon valmennukseen osallistui yli 150 työnhakijaa (20 hengen ryhmissä) ja valmennuksen palaute oli erittäin hyvällä tasolla. Tämän pilotin kautta kehitimme erittäin aktivoivan valmennuskokonaisuuden, jota olemme hyödyntäneet useissa seuraavissa toteutuksissamme.

Esimerkkejä toteutuksistamme:

 • Väylä 2.0 -valmennus akateemisille asiantuntijoille (648693, 644165) vuosina 2012-2013
 • ProTalent – työnhaun tehovalmennus (653077, 658622) vuodesta 2014 alkaen

 

Työvoimakoulutuksen teemat ja toteutusmenetelmät

F.E.C-muotoisissa työvoimakoulutuksissamme rakennamme kunkin opintokokonaisuuden perustuen keskeiseen liiketoiminnalliseen avainteemaan ja sitä täydentäviin alateemoihin. Jokaiselle teemalle valitsemme kohderyhmää ajatellen parhaimman mahdollisen kouluttajan, joka on todetusti pystynyt valmentamaan vaativia kohderyhmiä aikaisemmin ja saanut hyvää tai erinomaista palautetta.

Lähi- ja etäopetuksemme vastaa korkeakoulutettujen työnhakijoiden oppimisvaatimuksiin, aiheita käsitellään sekä teoreettiselta kannalta että käytännön case-esimerkkien kautta. Samoin pyritään kytkemään teemat kunkin koulutettavan omiin yrityksissä tapahtuviin tehtäviin mahdollisuuksien mukaan, jollon lähijaksojen anti on mahdollisimman kattava.

Esimerkkejä koulutusaiheistamme:

 1. Projektinhallinta ja -osaaminen: keskeinen osaamisteema useissa yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutuksemme käsittelee projekteja sekä teoriapainotteisesti että käytännön kautta. Useisiin projektiteemaisiin koulutuskokonaisuuksiimme sisältyy mahdollisuus suorittaa jokin aiheen sertifikaatti, yleisimmin käytössä ja tarjolla ovat IPMA- ja Prince- sertifioinnit,
 2. Myynti ja asiakkuuden hallinta: useita yrityksiä kiinnostava aihekokonaisuus, valmennukset rakennettaan sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämisen näkökulmasta että laajemmin yrityksen myyntiprosessien ja asiakkuuksien hallinnan kehittämisen näkökulmasta.
 3. Markkinointi & sähköinen markkinointi: erityisesti sähköisen markkinoinnin teemat erittäin ajankohtaisia. Rakennamme kokonaisuuden kohderyhmän markkinointiosaamisen mukaan; painotukset toisaalta yrityksen kokonaismarkkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa ja toisaalta detaljeissa esimerikisi some-kanavien hyödyntämisessä liiketoiminnassa, markkinoinnissa, viestinnässä jne.
 4. Liiketoiminnan juridiikka: täsmäaihe, joka sisältyy osiin koulutuksistamme suppeassa laajuudessa sekä osaan ollen koulutuksen pääteemana. Sisällössä painotetaan esimerkiksi sähköisen markkinoinnin juridiikkaa, sopimuksia paikallisesti & kansainvälisesti, lisensiointia, immateriaalioikeuksia ja niiden suojaamista sekä muita teeman aiheita.

Ura- ja työnhakuvalmennuksen elementit ja toteutukset

Ura- ja työnhakuvalmennuksemme rakennetaan monipuolisiksi kokonaisuuksiksi, joissa yleisin kokonaiskesto on 4-8 viikkoa. Tämä on riittävä aika tarvittavan muutoksen aikaansaamiseen yksilön tilanteessa. Ryhmäsynegialla on keskeinen osa valmennustamme – valmentajiemme keskeisenä tehtävänä on valjastaa valmennettavien usein erittäin vankka ja syvällinen kokemus ryhmän eduksi. Jokaisen valmennettavan omat verkostot ja kokemukset esimerkiksi työnhausta antavat valmennukselle syvyyttä ja konkretiaa kunkin valmennettavan omassa tilanteessa hyödynnettäväksi.

Nykyaikaiset työnhaun menetelmät kuten sosiaalisen median hyödyntäminen, osaajaprofiilin rakentaminen verkossa, digitaalisten kanavien hyödyntäminen työnhaun käytännön tekemisessä ovat merkittävä osa valmennuksemme teemakokonaisuutta. Samoin painotamme verkostojen merkitystä ja niiden rakentamisen tärkeyttä.

Lisätietoa ELY-keskuksille ja työvoimahallinnolle tarjoamistamme palvelusta antaa:

 

Antti Ilmo

Antti Ilmo

CEO
+358 (0)50 306 8637