Päivitä hakemuksesi

Case Islet: Työyhteisön monimuotoisuutta kasvatettiin koulutusohjelman avulla


Yrityskokemukset

16.12.2021

Islet on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayritys, jonka erikoisalaa ovat toiminnanohjauksen ja hankintatoimen prosessit ja ratkaisut sekä data- ja analytiikkaratkaisut. Yrityksen toimitusjohtaja Janina Luoto puhuu jatkuvan oman osaamisen kehittämisen puolesta ja pitää rekrytoivia koulutusohjelmia hienona mahdollisuutena työllistyä uusiin tehtäviin.

Sopivan henkilön löytyminen käynnisti yhteistyön

IT-alalla on jo pidempään ollut huutava pula tekijöistä, jotka sopisivat yritysten osaajatarpeisiin. Luodon mukaan uuden osaajan löytäminen ei ole helppoa.

”Uusien sopivien osaajien löytäminen edellyttää, että on useampia kanavia, joista uusia osaajia voi löytää.”, Luoto toteaa.

Islet on rekrytoinut uusia osaajia useammasta koulutusohjelmasta niin kaupallisiin kuin myös teknisiin tehtäviin. Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat erinomainen rekrytoinnin väylä juuri niillä aloilla, joissa valmiita tekijöitä ei ole tai kilpailu heistä on kovaa. Ohjelman kautta yritys voi kasvattaa omiin tarpeisiinsa sopivan osaajan.

 

Erityyppiset osaajat tuovat uusia ajatuksia

Koulutusohjelma sisältää noin 20 päivän täydennyskoulutuksen, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujaa perehtymään ja kasvamaan yrityksen tehtäviin sekä syventämään omaa osaamistaan. Luodon mielestä Talentgaten palvelussa erityisen hienoa on se, että se antaa hakijalle mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä uusiin tehtäviin.

”Ajatus jatkuvasta oppimisen kulttuurista on hieno ja me Isletillä haluamme kantaa kortemme kekoon myös siinä, että IT-alalle saadaan uusia osaajia vastaamaan työmarkkinoiden kysyntään sekä kasvattamaan toimialan monimuotoisuutta.”

Jatkuvan oman osaamisen kehittämisen lisäksi Luoto pitää tärkeänä myös sitä, että työyhteisössä on monipuolista osaamista ja osaajia erilaisilla taustoilla:

Meille on tärkeää ylläpitää työyhteisömme monimuotoisuutta. Rekrytoivan koulutusohjelman kautta meidän on mahdollista löytää sellaisia osaajia, jotka eivät hakisi meille suorarekrytoinnin kautta.”

Talentgate toteuttaa rekrytoivia koulutusohjelmia kaupallisista ja teknisistä teemoista, joista voi löytää hakijoita hyvin erilaisilla taustoilla. Ohjelmista voi löytää sekä kokeneempia osaajia, että uran alkuvaiheessa olevia tulevaisuuden talentteja.

Koulutusohjelma madaltaa kynnystä rekrytoida

Uuden osaajan rekrytoimiseen liittyy aina suuria riskejä ja se on iso investointi. Luoto nostaa esille kuinka pienten yritysten työllistämismallit ovat hyvin jäykät eikä useita erilaisia rekrytoinnin väyliä juurikaan ole.

”Rekrytointi koulutusohjelman kautta tuo joustavuutta ja madaltaa rekrytointipäätöstä. Kun madalletaan riskejä rekrytoida, madalletaan myös kynnystä tarjota työtä”, Luoto toteaa.

Koulutusohjelman aikana yrityksellä on aikaa nähdä, onko valittu osaaja oikea valinta kyseiseen tehtävään, jolloin päätös rekrytoinnista on helpompaa. Luoto näkee rekrytoinnin koulutusohjelman kautta myös eettisenä tekona.

Rekrytoivan koulutusohjelman kautta helpotetaan työn saantia koulutuksen kautta, mikä on myös eettisesti oikein”.

Luoto korostaa, että rekrytoiva koulutusohjelma on erityisen hyvä väylä kouluttaa ja rekrytoida nuoria työelämään tai löytää jo kokenut alanvaihtaja, joka aikaisemman kokemuksen myötä tuo mukanaan uusia ajatuksia.

”Erityisesti nuorten kohdalla on helpottavaa, että oppimispolun alkupäässä Talentgate tarjoaa lisäkäsiä ja tukea tehtävässä onnistumiselle”.

Ohjelman aikana osallistujalle nimetään Talentgatelta tutori, joka tukee osaajaa tarpeen mukaan ja huolehtii yhteistyön sujuvuudesta. Perehtymistä helpottaa myös ohjelman aikana saatava täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on tukea osallistujaa menestymään työtehtävissään.

 

Oletko kiinnostunut kasvattamaan uusia osaajia rekrytoivan koulutusohjelman kautta? 

Katso avoinna olevat ohjelmat!

 

 

Lisää asiakastarinoita