Päivitä hakemuksesi

Talent Upgrade -koulutuksesta täsmäosaamista uran alkuun


Hakijakokemukset

16.12.2021

Hiljattain korkeakoulusta valmistuneena ja sitä myötä työelämään siirtyessä on usein uuden äärellä. Tässä siirtymävaiheessa täydennyskoulutus voi olla erinomainen vaihtoehto. Käynnistimme syksyllä 2020 kolme viikkoa kestävän Talent Upgrade -koulutuksen tavoitteena auttaa ensisijaisesti alle 30-vuotiaita korkeakoulutettuja joko projektinhallinnan, markkinointiteknologioiden tai asiantuntijamyynnin täsmäosaamisella. Substanssikoulutuksen rinnalla annettiin myös vinkkejä ja tukea työnhakuun. Haastattelimme Laura Toropaista ja Joona Mäntylää etänä suoritetusta koulutuskokemuksesta.

koulutuksesta kaivattua osaamista projektinhallinnan menetelmiin

Laura Toropainen valmistui keväällä 2020 yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja opinnoissaan hän perehtyi erityisesti työelämän tutkimukseen. Opintojen ohella Toropainen on työskennellyt esimerkiksi siivouksen, myynnin ja avustustyön parissa. Lisäksi hän on suorittanut harjoittelut työllisyydenhoidon sekä viestinnän tehtävissä. Toropainen osallistui projektinhallinnan kokonaisuuteen tavoitteenaan oppia projektinhallinnan keskeisiä tekniikoita.

Miksi päädyit hakemaan Talent Upgrade -ohjelmaan?

”Hain ohjelmaan, koska monet yhteiskuntatieteilijät työllistyvät hankkeisiin ja projekteihin, joissa vaaditaan projektinhallintataitoja. Ajattelin, että koulutuksen käymisestä on hyötyä sekä minulle että tulevalle työnantajalleni.”

Mikä oli parasta koulutuksessa?

”Parasta koulutuksessa oli kouluttajan asiantuntevuus, päivien teemoista syntyneet keskustelut ja tietysti muiden koulutuksessa mukana olleiden läsnäolo. Pidin myös erityisen paljon Talentgaten pitämistä työnhaku- ja uravalmennuspäivistä, sillä osallistujia osallistamalla erilaisten tehtävien muodossa yhteenkuuluvuuden tunne kasvoi. Näiden päivien pohjalta sai myös paljon inspiraatiota omaan työnhakuun.”

Koetko koulutuksesta olevan hyötyä tulevaisuudessa? 

”Koulutuksesta on taatusti hyötyä tulevaisuudessa, sillä voin osoittaa tuntevani projektinhallinnan perusteet tulevalle työnantajalleni. Lisäksi monet työt ovat muuntumassa projektiluontoisiksi ja siinä kohtaa myös itsensä johtaminen muodostuu tärkeäksi taidoksi.”

Mikä on tilanteesi nyt? 

”33:n hakemuksen ja viiden haastattelun jälkeen sain töitä ja työllistyn projektitutkijana, eli todellakin projektinhallinnan koulutuksesta tulee olemaan hyötyä projektityössä!”

Toropaisen kohdalla tehokoulutus tarjosi kaivattua täsmäosaamista projektinhallinnan menetelmiin. Uutta osaamista hän pääsee hyödyntämään uudessa työtehtävässään. Toropainen suositteleekin koulutusta erityisesti sellaisille henkilöille, jotka eivät tunne projektinhallinnan perusteita, mutta tulevat jatkossa työskentelemään projektiluontoisessa työssä. 

tehokoulutuksesta innostus myynnin ja markkinoinnin järjestelmiin

Joona Mäntylä on koulutukseltaan kokki sekä palveluliiketoiminnan restonomi. Hänen taustansa on laajasti eri HoReCa-alan sektoreilta. Mäntylä oli koronan takia lomautettuna tapahtuma-alan kokoaikatyöstään, jolloin hän päätti opiskella itsenäisesti itseä kiinnostavia aihealueita. Mäntylä osallistui inbound- ja asiantuntijamyynnin tehokoulutukseen tavoitteena oppia lisää myynnistä ja markkinoinnista, sekä erityisesti niissä käytettävistä järjestelmistä.

Miksi päädyit hakemaan Talent Upgrade -ohjelmaan?

”Hain ohjelmaan, koska halusin kouluttautua myynnin ja markkinoinnin saralla. Olin lomautettuna, joten aikaa uuden opiskelulle löytyi runsaasti. Olin opiskellut itsenäisesti keväästä 2020 saakka, joten ohjattu opetus kiinnosti.”

Mikä oli parasta koulutuksessa?

”Parasta koulutuksessa oli ehdottomasti myynnin ja markkinoinnin IT-järjestelmät, työnhakuvalmennus, social selling sekä LinkedInin käyttö työnhaussa. Hubspot CRM-järjestelmä jäi eritoten mieleen. Oli myös kiva saada vinkkejä CV:n sekä Linkedinin päivitykseen koulukavereilta.”

Koetko koulutuksesta olevan hyötyä tulevaisuudessa?

Kyllä! Sain jatko-opiskelupaikan sekä loin sopivasti uusia kontakteja, joihin voin törmäillä tulevaisuudessa työelämässä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. On kiva, kun työpaikassa on jo ennalta tuttuja ihmisiä töissä. Hissipuheet tulivat myös tutuiksi.”

Mikä on tilanteesi nyt?

Pääsin jatko-opiskelemaan Talentgaten järjestämään HubSpot Talent RekryKoulutukseen. Sain yhteistyöyrityksen markkinointitoimistosta, jossa aloitin harjoittelun joulukuussa. Innostuin koulutuksen aikana juurikin tästä järjestelmästä ja se nähtävästi kantoi hedelmää.”

Mäntylän kohdalla tehokoulutus sytytti uuden innostuksen juuri myynnin ja markkinoinnin järjestelmiin. Hän pääsee hyödyntämään koulutuksessa opittuja asioita myös RekryKoulutuksessa. Mäntylä suosittelee omaa koulutuspolkuaan erityisesti kaikille nuorille korkeakoulutetuille, joita kiinnostaa myynnin ja markkinoinnin työtehtävät.

Tutustu tällä hetkellä haussa oleviin koulutusohjelmiimme lisää täältä!

Lisää asiakastarinoita