Päivitä hakemuksesi

Case Merivaara: Rekrytoivat koulutusohjelmat yksi vaihtoehtoinen rekrytoinnin väylä


Yrityskokemukset

16.12.2021

Merivaara-konserni on intuitiivisen terveysteknologian ja teollisen muotoilun edelläkävijä ja keskittyy kasvualueena erityisesti leikkaussalitoimintoja tukeviin ratkaisuihin. Merivaaran Business Development & Marketing Manager Nina Hälli arvostaa Talentgaten palvelussa nopeutta, sillä rekrytoinnissa on aina kiire.

Vaihtoehto Suorarekrytoinnille

Nina törmäsi Talentgaten palveluihin Merivaaralla työskennellessä, sillä organisaatio oli hyödyntänyt rekrytoivia koulutusohjelmia pariin otteeseen. Rekrytointi Talentgaten koulutusohjelmien kautta nähtiin yhtenä mahdollisena rekrytoinnin väylänä.

Osaajia oli rekrytoitu mm. markkinointiin, joka kuului Ninan vastuulle ja näin ollen hän pääsi tutustumaan konseptiin koulutusosallistujan kautta.

”Konsepti ja henkilöt tuli tätä kautta tutuksi. Minulle oli selkeää, että Talentgaten kautta rekrytoiminen oli yksi mahdollinen vaihtoehto suorarekrytoinnin rinnalle.”

Vaikka konseptina rekrytoivia koulutusohjelmia on käytetty vain muutamaan otteeseen, tarjoaa Merivaara tutustumis- ja työmahdollisuuksia laajasti.

”Otamme mielellämme uusia henkilöitä yritykseen ohjelmien kautta. Meille tulee myös paljon harjoittelijoita ja työelämään tutustujia, sillä haluamme tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden kokeilla millaista olisi työskennellä kansainvälisen kaupan ja viennin alalla. Lahden alueella ei toista vastaavaa yritystä löydy.”

 

Rekrytoivien koulutusohjelmien kautta pystyy kasvattamaan osaajia

Nina kokee, että koulutusohjelmien kautta rekrytointi on riskittömämpi kuin suorarekrytointi.

”Tässä on suuri ero, että on aikaa katsoa, onko henkilö oikea meidän organisaatioomme. Suorarekrytoinnissa on aina pieni riski, viihtyykö henkilö meillä ja onko meille sopiva. Etu ei ole ainoastaan meidän, vaan myös osallistujan, sillä koulutusohjelman aikana hän näkee, haluaako jatkaa työskentelyä meillä.”

Nina nostaa esille, että koulutusohjelmat soveltuvat varsinkin nuorille, jotka haluavat kasvaa uusiin tehtäviin.

”Ihanteellisin tilanne on löytää Talentgaten kautta nuorempi henkilö, jolle annetaan mahdollisuus päästä tällaiseen yritykseen kehittymään ja katsomaan, onko paikka sopiva.”

Nina korostaakin tehtävään kasvamista ja kehittymistä. Koulutusohjelmat sisältävät 20 päivän täydennyskoulutuksen, johon valittu henkilö osallistuu. Mikäli halutaan asiantuntija, joka on heti valmiina töihin, ei koulutusohjelma ole Ninan mielestä välttämättä paras rekrytoinnin väylä. Viimeisin Merivaaralle työllistynyt koulutusosallistuja työskentelee markkinointitehtävissä. Osallistuja sai suuren hyödyn digimarkkinoinnin koulutuksesta ja pystyi koulutusohjelman aikana hyödyntämään uusia taitojaan mm. yrityksen somemarkkinoinnissa.

”Koulutukseen osallistuminen vie hiukan työaikaa ja tämä on hyvä huomioida. Jos tehtävä vastaa koulutusta, pystyy osallistuja hyödyntämään opittua ja soveltamaan tätä työssään. Tällöin koulutus on ehdottomasti hyödyllinen koko organisaatiolle.”

Nina kuitenkin korostaa tässä myös yrityksen vastuuta tarjota koulutusta mukailevia tehtäviä.

”Yrityksen tulee ymmärtää, että tarjotaan tehtävää, joka vastaa koulutusohjelmaa. Täytyy olla sen verran vastuullinen, että koulutettava pääsee myös tekemään koulutuksessa opittuja tehtäviä työssään.”

Palvelun valttina nopeus ja talentgaten asiantuntijuus

Vaikka Ninalla on vasta lyhyt kokemus yhteistyöstä Talentgaten kanssa, arvostaa hän erityisesti palvelun nopeutta.

”Rekrytoinnissa on aina kiire. Koen, että Talentgaten kautta olen saanut nopeasti palvelua ja kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Talentgatella on aktiivinen ote ja he ovat meihin päin yhteydessä.”

Talentgaten kautta on myös helppo kartoittaa, löytyisikö tarpeita vastaavaa osallistujaa ja onko soveltuva koulutusohjelma käynnistymässä. Ehdokkaat saa nopeasti nähtäväksi ja yritys voi sopia haastattelun heti ehdokasesittelyn jälkeen.

”Jos on tarve saada nopeasti henkilö sisään, on hyvä vaihtoehto käydä läpi, mitä Talentgaten kautta löytyisi ja millä aikataululla. Palvelu on yksi hyvä rekrytoinnin väylä muiden rinnalla.”

Ninalla on positiivinen tunne palvelusta ja Talentgaten osaaminen näkyy erityisesti ohjelman kautta tulleiden nykyisten kollegoiden kautta.

”Talentgaten osaaminen näkyy meille tulleiden henkilöiden osaamisessa ja sopivuudessa. Näin ollen minulla on luotto myös tulevaan, että lisää sopivia henkilöitä löytyy.”

 

 

Katso avoinna olevat ohjelmat!

 

 

Lisää asiakastarinoita