Päivitä hakemuksesi

Case Algol Chemicals: Rekrytoivien koulutusohjelmien kautta löytyy motivoituneita osaajia


Yrityskokemukset

16.12.2021

Algol Chemicals Oy on osa 126-vuotiasta Algol konsernia, joka valmistaa ja toimittaa teollisuuskemikaaleja 11 maassa. Algol Chemicals on hyödyntänyt Talengaten rekrytoivia koulutusohjelmia kolmeen otteeseen rekrytoiden henkilön markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Asiakaskokemusvastaavana työskentelevä Tiia-Lila Vuylsteke arvostaa sitä, että ohjelmien kautta löytyy motivoituneita henkilöitä.

Haastava ala rekrytoida valmiita osaajia

Algol Chemicalsilla on ollut haasteita löytää sopivia henkilöitä suorarekrytoinnin kautta. Tiia-Lilan mukaan esimerkiksi myynnillisissä tehtävissä edellytetään sekä teknistä osaamista, että kiinnostusta ja paloa myyntityöhön.

Tekninen insinööri ja ekstrovertti myyjä asuvat harvoin samassa paketissa.”

Rekrytoinnit ovat usein haastavia ja pitkiä prosesseja, joten suorarekrytoinnin rinnalle etsittiin myös muita vaihtoehtoja. Tiia-Lilalle rekrytoivat koulutusohjelmat olivat entuudestaan tuttuja ja hän suositteli konseptia yrityksen sisällä. 

”Koska rekrytoinnit ovat haastavia oli tarpeen laajentaa perspektiiviä ja tutkia millaisia vaihtoehtoisia väyliä voisi olla. Talentgaten rekrytoivien ohjelmien kautta pystyimme esimerkiksi löytämään teknisen koulutuksen omaavan henkilön, jolla oli kiinnostusta vaihtaa alaa myyntiin. ”

Viimeisin rekrytointi tehtiin asiakaspalveluun. Keväällä 2020 käynnistyneen Technical Support Talent RekryKoulutuksen kautta löydettiin sopiva henkilö, joka työllistyi palkkalistoille syyskuussa heti ohjelman jälkeen. Talentgaten asiakkuuspäällikkö Ville Nurminen muistelee prosessin olleen nopea ja tehokas.

”Yhteistyötä oli ollut jo aiemmin erilaisissa rekrytointitarpeissa, joten olin yhteydessä käynnistyvän asiakaspalvelukoulutuksen tiimoilta. Heillä oli tarvetta hyville asiakaspalvelijoille ja siitä keskustelu lähti etenemään. Meille oli juuri hakenut sopiva henkilö, jonka esittelin ja Algol totesikin henkilön nopeasti sopivaksi. Esittelystä valintaan meni vain pari viikkoa.”

Kun tarve ja käynnissä oleva ohjelma kohtaavat, voi siis uuden henkilön saada töihin pikaisesti.

 

ohjelman kautta löytyy motivoituneita henkilöitä

Rekrytoiviin koulutusohjelmiin hakevat henkilöt tavoittelevat usein alanvaihtoa ohjelman kautta. Tämä on Tiia-Lilan mielestä suuri etu, sillä tällaisilla hakijoilla on motivaatio kohdillaan. Ohjelman kautta pystytään siis löytämään loistavia yksilöitä, joilla on pohjakoulutus, johon haetaan laajennusta tai lisäystä. Henkilöt ovat myös valmiita uuteen työhön ja tehtävään näyttämään osaamistaan. 

Alanvaihtajien lisäksi Villen nostaa esille, että koulutusohjelma on nuorille vastavalmistuneille hyvä vaihtoehto.

”Ohjelma voi olla väylä nuorille päästä kiinni esimerkiksi mielenkiintoisiin myynnin tehtäviin, vaikka työkokemusta tehtävistä ei entuudestaan vielä olisi.”

 

Täydennyskoulutus tuo kaivatun osaamisen päivityksen

Koulutusohjelmiin sisältyy noin 20 päivän täydennyskoulutus. Koulutuksen teemat vaihtelevat ohjelman mukaan, Algolille päätyneet henkilöt ovat osallistuneen mm. digimarkkinoinnin ja asiakaspalvelun koulutuksiin. Tiia-Lila pitää erittäin tärkeänä ohjelmaan sisältyvää täydennyskoulutusta. 

”Koulutus on iso plussa, sillä henkilö saa samassa päivitetyt tiedot alalta.”

Koulutusohjelma tuo myös hyvän kokeilujakson puolin ja toisin.

”Kun on yhteinen honeymoon, eli koulutusaika, on mahdollista katsoa, miten homma lähtee toimimaan ja onko valittu henkilö oikeasti sopiva. Nähdään puolin ja toisin onko tämä sellaista, mitä kumpikin osapuoli hakee.”

 

Palvelu sopii vaihtoehtoiseksi rekrytoinnin väyläksi toimialasta ja yrityksestä riippumatta

Tiia-Lila kokee, että rekrytoivat koulutusohjelmat ovat oiva rekrytoinnin väylä yrityksestä riippumatta.

”En lähtisi kovasti rajaamaan, sillä palvelu sopii kenelle tahansa. Varsinkin jos yritys lähtee tekemään jotakin uutta ja tarvitsee tämän vuoksi uuden henkilön.”

Myöskään Ville ei rajaisi palvelusta hyötyviä yrityksiä tai toimialoja.

”Konsepti toimii toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Merkittävää on sopiva rekrytointitarve, johon me pystymme meneillään olevilla koulutusohjelmilla vastaamaan. Ei tarvitse olla mitenkään erityinen tilanne, jotta ohjelmia voisi hyödyntää, vaan palvelu voi olla kaikenlaisille yrityksille helppo ja hyvä rekrytoinnin väylä.”

Tiia-Lila huomioi, että erityisesti start-upit tai muut yritykset, joilla on tilapäinen haaste resurssien kanssa, voisi hyötyä palvelusta.

”Tämä on joustava vaihtoehto, jolloin pienellä alkupääomalla pääsee aloittamaan uutta ja luotua tulovirtaa ennen varsinaista rekrytointia.”

Tiia-Lila kuitenkin korostaa, että yrityksen on tärkeä ymmärtää mihin sitoutuu ja ymmärrys siitä, että ohjelman tavoitteena on rekrytoida valittu osaaja. 

”Tämä on yksi vaihtoehtoinen väylä rekrytoinnille ja myös me tulemme jatkossa käyttämään tätä yhtenä kanavana. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ohjelmien kautta saamiimme osaajiin. On äärimmäisen hienoa, että markkinoilta löytyy myös tällainen vaihtoehto.”

Myös Ville kiittelee Algolia hyvästä yhteistyöstä ja kehuu päättäjien asiantuntijuutta. 

”Yhteistyö on sujuvaa ja nopeaa. Algolilla tiedetään hyvin, millaisia osaajia etsivät ja avainhenkilöt tuntevat myös konseptin hyvin. Varmasti jatkamme myös tulevaisuudessa rekrytointitarpeiden täyttämistä.”

 

Katso avoinna olevat ohjelmat!

 

 

Lisää asiakastarinoita