Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Esite yritykselle

Lataa (PDF)

Työnhakija – kysy lisätietoa!
Soita 010 231 6922

Onko yrityksessänne tarve uudelle osaajalle?
Soita 010 231 6920

ELY-keskus

TE-palvelut

logot-FEC

Kehitä osaamistasi kansainvälisestä liiketoiminnasta & löydä uusi työpaikka!

Kansainvälisen liiketoimnnan osaaja – International Business Talent F.E.C –koulutus (2.5.–25.10.2016) on sinulle, joka olet hakemassa töitä ja haluat laajentaa/syventää osaamistasi kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tavoitteenasi voi jatkossa olla toimiminen asiantuntijana monipuolisissa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, ostojen ja hankintatoimen tehtävissä, lisenssi- ja toimitussopimusneuvottelujen tehtävissä, markkinatutkimusten parissa, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen ja rakentamisen tehtävissä tms.

Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaan ja TalentGaten toteuttamaan työvoimakoulutukseen osallistuu yrityksiä eri toimialoilta; mm. kasvavia teknologia-alojen yrityksiä, joilla on henkilöstötarpeita. Mukana on yrityksiä pienistä kasvuyrityksistä aina suuriin pörssiyhtiöihin saakka. Korkeakoulutetuilla työnhakijoilla ja eri alojen yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista jo vuodesta 2004 lähtien!

TalentGaten F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää). TalentGaten tuottaman asiantuntijakoulutuksen laajuus on noin 24 päivää, sisältäen kansainvälisen opintojakson Lontoossa. Muu aika F.E.C-koulutuksessa on käytännön työssäoppimista – perehtymistä ja työskentelyä sopivassa yrityksessä.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voivat hakea TE-toimistoon työnhakijaksi rekisteröityneet työnhakijat, joilla on kaupallinen tai tekninen amk/korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutustausta (esim. humanistinen, juridinen tai viestinnän tutkinto). Lisäksi koulutukseen voivat hakea muita tutkintoja suorittaneet työnhakijat, joilla on merkittävää työkokemusta jostain koulutuksen pääteemoista.

Hakijoilta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa, lähikoulutusjaksot (teoriaopinnot) toteutetaan molemmilla kielillä. Osallistumisen ajalta henkilö voi saada työttömyysetuuttaan; koulutus sekä ulkomaanjaksoon sisältyvät lennot, majoitus ja tapahtumat ovat osallistujalle maksuttomia.

Yrityksille

International Business Talent F.E.C -koulutus antaa yritykselle mahdollisuuden valita työnhakijoista potentiaalinen työntekijä perehtymään ja työn sekä kouluttautumisen kautta pätevöitymään yrityksessä sopiviin tarjolla oleviin tai tarjolle tuleviin tehtäviin joissa vaaditaan kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. TalentGate on toteuttanut useita vastaavia koulutuksia ja yritykset ovat toteuttaneet onnistuneita rekrytointeja koulutuksen kautta – hakijoissa on mm. erittäin kokeneita, uusia tehtäviä uusilta toimialoilta hakevia osaajia.

Hakeminen

Ei hakua tällä hetkellä.

Koulutus

TalentGaten tuottaman laadukkaan lähi- ja etämuotoisen kansainvälisen liiketoiminnan teemoihin keskittyvämn koulutuksen (yht. noin 24 päivää) aiheita ovat:

1) Johdatus kansainväliseen liiketoimintaan, yrityksen kansainvälistymisstrategia, kohdemarkkinavalinnat

2) Markkinointi, myynti ja asiakkuudet KV-liiketoiminnassa; erityisesti sähköiset kanavat ja keinot / digimarkkinointi

3) Liiketoiminta & oikeudelliset kysymykset: sopimusjuridiikka, immateriaalioikeudet, sähköisen markkinoinnin juridiikka

4) Kansainvälisten projektien johtaminen

5) Kv-liiketoiminta ja käytännön operaatiot, maksuliikenne ja rahoitus

8) Ulkomaanopintojakso: Lontoo 09/2016; paikallisesti toimivat suomalaisyritykset & kokemukset, liiketoiminnan käynnistäminen Lontoossa / UK:ssa

9) Työelämätaidot, työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu

Tämä F.E.C-koulutus sisältää lomajakson (25.7. – 29.7.2016). F.E.C-koulutuksen aloittaminen ja suorittaminen edellyttää sopivaa yrityskumppania, jossa jakson aikana tapahtuva työskentely (työssäoppiminen) tapahtuu teoriajaksojen ohella.

Yritykset ja henkilötarpeet

TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita olemassa ja jotka haluavat kouluttaa tätä kautta itselleen tulevan työntekijän.Koulutussopimukseen pohjautuva F.E.C-koulutusjakso (6 kk) antaa yritykselle ja potentiaaliselle työntekijälle mahdollisuuden sekä perehtymiseen että tulevan tehtävänkuvan rakentamiseen – henkilö kouluttautuu samalla ja kehittää osaamistaan. Yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista; keskimäärin 80% koulutettavista saa F.E.C-koulutusjakson kautta työpaikan.

TalentGaten F.E.C-koulutusjakson aikana yritys ei maksa palkkaa, mutta suorittaa henkilövalinnan jälkeen ELY-keskuksen kanssa määritellyn osuuden koulutuksen kustannuksista.

Lisätietoa yrityksille:

Hermann Alatalo

Hermann Alatalo

Rekrytointipalvelut
+358 (0)40 557 2279