TalentGate yhdistää Hämeen yritykset ja työnhakijat!

Esite työnhakijoille

Lataa

Tietoa Hämeen työnhakijoille:

Pasi Kinnunen, 040 5243 293 tai
Hanne Salo, 050 433 5120

Tietoa Hämeen yrityksille:

Hanne Salo, 050 433 5120, hanne.salo@talentgate.fi

 

TalentGate

TE-palvelut

logot-FEC

Business Talent FEC on Hämeen yrityksille ja työnhakijoille suunnattu työllisyyttä edistävä FEC-työvoimakoulutus. TalentGate Oy toimii koulutuksen vastuullisena toteuttajana yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa. Business Talent FEC on Hämeen ELY-keskuksen hankinta.

FEC-KOULUTUS

FEC (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, jossa yritys valitsee työnhakijoista potentiaalisen henkilön 6 kuukauden koulutussopimusjaksolle, jonka tavoitteena on työsopimus.

Business Talent FEC antaa yritykselle mahdollisuuden ennakoida tulevaa henkilötarvetta ja kouluttaa sopiva työnhakija näihin tehtäviin. Yrityksen tuleva tarve voi perustua mm. eläköitymiseen, uusiin tuotteisiin tai palveluihin, uusiin markkina-alueisiin tai toiminnan muutostilanteeseen, jonka kautta tarve uudenlaiselle tekijälle ja osaamiselle on olemassa. Taustaltaan ja työkokemukseltaan sopiva työnhakija voi saada erinomaisen mahdollisuuden kouluttautua, perehtyä ja käytännön tekemisen kautta orientoitua yrityksen toimintaan, toimialaan ja rakentaa itselleen ja yrityksen tavoitteisiin sopivan tehtävänkuvan.

FEC-koulutusjaksoon sisältyvät liiketoiminnan ydinteemoja käsittelevät teemajaksot osallistujalle uutta osaamista hyödynnettäväksi yrityksensä tehtävissä.

Business Talent FEC-koulutusta on toteutettu vuoden 2013 alusta lähtien ja lähes 60 työnhakijaa on osallistunut koulutukseen, heistä lähes 90% on jatkanut työsuhteessa koulutuksen jälkeen.

TYÖNHAKIJA

Business Talent FEC voi tarjoaa Sinulle mahdollisuuden päästä kouluttautumaan ja toimimaan kiinnostavassa yrityksessä tai toimialalla. Tavoitteesi voi liittyä urasuunnan/toimialan vaihtamiseen, uudenlaisiin tehtäviin hakeutumiseen, paluuseen työelämään vanhempainvapaalta tms. tilanteeseen.

Huom. koulutukseen hakeutuvan työnhakijan sekä valintoja suorittavan yrityksen tulee olla Hämeen alueelta!

YRITYS

Business Talent FEC on yrityksen mahdollisuus valita taustaltaan ja ominaisuuksiltaan alustavasti sopiva henkilö kouluttautumaan yrityksen tehtäviin. TalentGaten lähikoulutusjaksot tukevat oppimista ja koulutusmateriaalit ovat yrityksen hyödynnettävissä.

KENELLE

TalentGaten FEC-koulutus on suunnattu kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille. Hakijalla on tyypillisesti jo useamman vuoden työkokemus, osalla jo erittäinkin vankka työhistoria. Hakija voi toisaalta olla myös vastikään tutkintonsa suorittanut, ensimmäistä työpaikkaa hakeva – yritysten alustavat tarpeet vaihtelevat ja henkilöitä haetaan useilla tehtävä- ja kokemustasoilla.

TalentGate esittelee työnhakijoita yrityksille, jotka haastattelevat kiinnostavat ehdokkaat ja tekevät valintoja. Tämän jälkeen henkilö voi aloittaa koulutuksen, mikäli TE-toimisto vahvistaa osallistumisen.

HAKEMINEN

Koulutuksessa on vielä muutamia paikkoja ja aloittaminen mahdollista vielä elokuussa 2015!

1. Lähetä CV/ansioluettelosi osoitteeseen: pasi.kinnunen@talentgate.fi

2. Saat ohjeita etenemiseen.

3. Mikäli Sinulle sopiva yrityspaikka olisi mahdollinen, saat ohjeet virallisen hakemuksen tekemiseksi. Mikäli sinulla on mielessä tietty yritys, joka voisi olla koulutukseen soveltuva yhteistyötaho, ota yhteyttä TalentGateen.

4. Yrityspaikan löydyttyä voit aloittaa koulutuksen, mikäli TE-toimisto vahvistaa osallistumisesi.

Koulutuksen numerot ovat 649544 Kanta-Häme ja 649470 Päijät-Häme.

YT-menettelyssä mukana olevien tai lomautuksen kohteena olevien hakijoiden tulee rekisteröityä TE-toimiston asiakkaaksi voidakseen hakea ja osallistua tähän koulutukseen.

Muista että hakeminen Business Talent -koulutukseen täydentää suoraa työnhakuasi ja lisää mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla!

KOULUTUS

Business Talent-koulutus sislätää noin 20 päivän lähi- ja etäopiskelumuotoisen koulutuskokonaisuuden seuraavista teemoista:

1. Yritystoiminta ja yrittäjyys (mm. yrityksen menestystekijät, yritystoiminnan haasteet, sisäinen yrittäjyys)

2. Taloushallintoa liiketoimintaosaajille (mm. yritystalouden tunnusluvut, kirjanpidon perusteet, tilinpäätökset)

3. Projektitoiminta (mm. projektien suunnittelu, toteutus, hallinta ja seuranta)

4. Markkinointi b-to-b -liiketoiminnassa (mm. markkinoinnin kanavat, sähköinen markkinointi)

5. Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot (mm. esiintymistekniikat, neuvottelutilanteet)

6. MS Office

7. Työelämätaidot (mm. työyhteisötaidot, työhakutaidot, urasuunnittelu)

Lähikoulutukset toteutetaan noin 1-2 päiväisinä intensiivijaksoina Lahdessa TalentGaten koulutustiloissa.

TOIMEENTULO

Koulutukseen osallistuminen tapahtuu työttömyysetuudella. Jos koulutukseen osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, voi työttömyyskassa tai Kela maksaa koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Työttömyysetuudestasi, korotettuun etuuteen liittyvistä tarkemmista edellytyksistä, enimmäisajasta jne. saat tietoa työttömyysetuutesi maksajalta.

YRITYKSET

Business Talent FEC on avoin kaikille Hämeen (Kanta- ja Päijät-Häme) alueen yrityksille ja organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita ja kiinnostusta kouluttaa itselleen uusi osaaja.

Jo lähes 60 yritystä on osallistunut koulutukseen.

 

Kuinka yritys voi osallistua?

Saatte tarpeisiinne potentiaalisten ehdokkaiden tietoja nähtäväksi ottamalla yhteyttä TalentGateen.

Yhteyshenkilöt:

Hanne Salo

Hanne Salo

Rekrytointipalvelut
+358 (0)50 433 5120