Täytä tietosi TalentGaten rekrytointijärjestelmään

Työnhakija,

soita 010 231 6922

Yritys,

soita 010 231 6920

ELY-keskus TE-palvelut logot-FEC

Kehitä osaamistasi kansainvälisestä & digitaalisesta liiketoiminnasta!

Kansainvälinen & digitaalinen liiketoiminta  – Global & Digital Business Talent F.E.C-koulutus on sinulle, joka olet hakemassa töitä ja haluat laajentaa/syventää osaamistasi kansainvälisestä ja digitaalisesta liiketoiminnasta. Tavoitteenasi voi jatkossa olla toimiminen asiantuntijana monipuolisissa kansainvälisen myynnin tehtävissä, digitaalisen markkinoinnin tehtävissä, ostojen ja hankintatoimen tehtävissä, lisenssi- ja toimitussopimusneuvottelujen tehtävissä, markkinatutkimusten parissa, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen ja rakentamisen tehtävissä tms. Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaan ja TalentGaten toteuttamaan työvoimakoulutukseen osallistuu yrityksiä eri toimialoilta. Mukana on yrityksiä pienistä kasvuyrityksistä aina suuriin pörssiyhtiöihin saakka. Korkeakoulutetuilla työnhakijoilla ja yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista jo vuodesta 2004 lähtien! TalentGaten F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää). TalentGaten tuottaman asiantuntijakoulutuksen laajuus on noin 24 päivää, sisältäen kansainvälisen opintojakson Saksassa. Muu aika F.E.C-koulutuksessa on käytännön työssäoppimista – perehtymistä ja työskentelyä sopivassa yrityksessä.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voivat hakea TE-toimistoon työnhakijaksi rekisteröityneet työnhakijat, joilla on kaupallinen tai tekninen amk/korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutustausta (esim. humanistinen, juridinen tai viestinnän tutkinto). Lisäksi koulutukseen voivat hakea muita tutkintoja suorittaneet työnhakijat, joilla on merkittävää työkokemusta jostain koulutuksen pääteemoista. Hakijoilta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa. Osallistumisen ajalta henkilö voi saada työttömyysetuuttaan; koulutus sekä ulkomaanjaksoon sisältyvät lennot, majoitus ja tapahtumat ovat osallistujalle maksuttomia.

Osallistumisen hyödyt

TalentGaten F.E.C-koulutuksen aikana kartutat työkokemustasi ja osallistut korkeatasoiseen täydennyskoulutukseen. Osallistumisen myötä rakennat myös tärkeitä verkostojasi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Aiemman, keväällä 2017 toteutetun Digital Business Talent -koulutuksen osallistujat ovat rekrytoituneet mm. seuraaviin tehtäviin: business development manager, markkinointi- ja myyntipäällikkö, project consultant, digiviestinnän asiantuntija, asiakasvastaava, sales channel manager. Palautetta osallistujilta: ”Erinomainen koulutuspaketti, laadukas sisältö ja tasokkaat kouluttajat sekä ammattitaitoinen organisointi. Mielestäni Mini-MBA !” ”Erinomaisen hyvä tapa päästä kiinni työpaikkaan. TalentGaten osaaminen oli mielestäni erinomaista ja heidän suhtautuminen meihin opiskelijoina ammattimaista. Työllistyin yhteistyöyritykseen.”

Yrityksille kanava uuden työntekijän löytämiseksi

Global & Digital Business Talent F.E.C -koulutus antaa yritykselle mahdollisuuden valita työnhakijoista potentiaalinen työntekijä perehtymään ja työn sekä kouluttautumisen kautta pätevöitymään yrityksessä sopiviin tarjolla oleviin tai tarjolle tuleviin tehtäviin joissa vaaditaan kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. Yrityksen kustannus tässä F.E.C-koulutuksessa on 7.800 € (alv.24%) per valittu henkilö kattaen n. 6 kuukauden koulutussopimusjakson ja henkilön saaman koulutuksen. TalentGate on toteuttanut useita vastaavia koulutuksia ja yritykset ovat toteuttaneet onnistuneita rekrytointeja koulutuksen kautta – hakijoissa on mm. erittäin kokeneita, uusia tehtäviä uusilta toimialoilta hakevia osaajia.

Hakeminen

Haku on käynnissä TE-palvelut.fi -sivujen kautta. Valintaprosessi käynnistyy saman tien joten tee hakemus TE-palvelut.fi -sivujen kautta pikaisesti. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutuksessa voi aloittaa 22.1.2018 alkaen joustavasti kun sopiva yrityskumppani sinulle on löytynyt. Aloitukset mahdollisia 2-3 viikon välein (alkaen 22.1.2018 ja viimeistään 4.6.2018).

TE-toimiston järjestelmään tehdyt viralliset hakemukset: esivalinta jatkoon tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Kuvaile ko. hakemuksessa lyhyesti millaista liiketoiminta- /digiosaamista sinulla on – ilman tätä et voi tulla valituksi jatkoprosessiin. 

Täytä tietosi myös TalentGaten järjestelmään, jotta voimme esitellä profiiliasi asiakasyrityksille. TalentGaten asiakasyritykset tekevät valintoja koulutukseen TE-toimiston kautta hakeneista ja jatkoon hyväksytyistä ehdokkaista alkuvuoden 2018 aikana.

Koulutusjaksot TalentGatessa

TalentGaten tuottaman laadukkaan lähi- ja etämuotoisen kansainvälisen liiketoiminnan ja digitalisaation teemoihin keskittyvän koulutuksen (yhteensä noin 24 päivää) aiheita ovat: 1) Johdatus kansainväliseen liiketoimintaan, yrityksen kansainvälistymisstrategia 2) Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnan kehittämisessä: mainonta, mittaaminen, sisällöntuotanto 3) Myyntitaitojen kehittäminen, social selling 4) Asiakkuuksien hallinta 5) Tuotteistaminen 6) Projektien johtaminen ja hallinta 7) Kansainvälinen sopimusjuridiikka: liiketoiminta & oikeudelliset kysymykset 8) Markkinoinnin juridiikka: pelisäännöt digitaalisessa ympäristössä 9) Ulkomaanopintojakso: Saksa 06/2018 10) Työelämätaidot, työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu Koulutuksen lähipäivät toteutetaan TalentGaten koulutustiloissa Ruoholahdessa osoitteessa Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki. Kouluttajina toimivat asiantuntija korkeakouluista ja yrityksistä.

Yritystyöskentely – tavoitteena työsopimus

TalentGaten F.E.C-koulutus on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on alustavia henkilötarpeita olemassa ja jotka haluavat kouluttaa tätä kautta itselleen tulevan työntekijän työnhakijoiden joukosta. Yritykset määrittelevät valitsemalleen henkilölle tarpeisiin soveltuvan oppimispolun F.E.C-koulutusjaksolle, jonka kautta henkilö perehtyy ja käytännön tekemisen kautta kouluttautuu tuleviin tehtäviin. Koulutussopimukseen perustuva F.E.C-koulutus (6 kk) antaa yritykselle ja potentiaaliselle tulevalle työntekijälle mahdollisuuden rakentaa toimenkuva vastaamaan henkilön vahvuuksia ja uratavoitteita – henkilö kouluttautuu samalla ja kehittää osaamistaan TalentGaten koulutuspäivillä. Yrityksillä on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista; koulutuksesta riippuen 75-90%  koulutettavista saa F.E.C-koulutusjakson kautta työpaikan. F.E.C-koulutusjakson aikana yritys ei maksa palkkaa, mutta suorittaa henkilövalinnan jälkeen yrityksen osallistumisosuuden koulutuksen kustannuksista.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta antaa:

Pasi Kinnunen

Pasi Kinnunen

Yrityspalvelut
+358 (0)40 524 3293